اصلاح ژنتيكي براي بريدن ترمز سيستم ايمني مقابل سرطان

تهران - ايرنا - دانشمندان متخصص سرطان موفق به اصلاح ژنتيكي سيستم ايمني بدن موش شده اند به طوري كه به تومورها حمله كند؛ آنها از اين شيوه به عنوان راهي براي بريدن ترمز سيستم ايمني مقابل سرطان ياد مي كنند.

به گزارش گروه علمي ايرنا از نشريه معتبر علمي ساينس، وظيفه سيستم ايمني بدن دفاع در برابر عفونت ها و غدد سرطاني است، اما تومورها موفق به متوقف كردن حملات سيستم ايمني مي شوند.
تيم محققان در دانشگاه كالج لندن دي‌ان‌اي سلول‌هاي سيستم ايمني را طوري دستكاري كردند كه مقابله آنها با سلول سرطاني متوقف نشود.كارشناسان مي گويند كه اين ايده بايد در انسان هم آزمايش شود، اما حتي در موش هم تحولي هيجان‌انگيز است.
در سال هاي اخير بهره برداري از سيستم ايمني بدن براي نبرد با سرطان يكي از مهيج‌ترين رشته هاي پزشكي بوده است.
بخش بزرگي از اين تحقيقات صرف كشف حقه هاي شيميايي مي شود كه تومورها براي از كار انداختن سيستم ايمني سوار مي كنند.طبقه اي از داروها به نام ''چكپوينت اينهيبيتور''ها مثل پمبروليزوماب و نيوولوماب هستند كه حقه‌ تومورها را مسدود مي كنند و هم اكنون براي بيماران تجويز مي شوند.
اين داروها در برخي بيماران به نتايج خيره كننده منجر مي شود اما مي تواند باعث عوارض جانبي شود چون كل سيستم ايمني بدن را تحت تاثير قرار مي دهد.
شيوه اي كه هم‌اكنون درحال آزمايش است يكي از اين حقه ها را خنثي مي كند تا مانع از كار افتادن سيستم ايمني شود، اما فقط آن دسته از سلول هاي ايمني را دستكاري مي‌كند كه به سرطان حمله مي كنند. يعني باقي سلول هاي ايمني دست نمي خورند.
در آزمايش ها به روي موش، دانشمندان سلول هاي مهاجم تي - كه بافت هاي سرطاني را مي بلعند - را از درون تومور استخراج كردند.سپس با استفاده از پيشرفته ترين فناوري ويرايش ژنتيكي، دي‌ان‌اي در داخل سلول هاي تي اصلاح شد به طوري كه سرطان ها نتوانند مانع حمله آنها شوند.دانشمندان مي گويند كه با اين كار به اصطلاح 'ترمز سلول ايمني را مي برند.'
در آزمايش ها به روي دو سرطان، ملانوما و فيبروساركوما، درصد بقاي موش ها از كمتر از 20 درصد طي 60 روز بدون درمان، به بيش از 70 درصد با درمان، افزايش يافت.
دكتر سرجيو كوزادا، از محققان در اين مطالعه، گفت:‌ 'اين كشفي هيجان انگيز است و بدان معني است كه ممكن است راهي براي دور زدن سيستم دفاعي سرطان داشته باشيم.'
داروهاي موجود همه سلول هاي ايمني بدن را دستكاري مي كنند كه داراي عوارض جانبي است، درحالي كه شيوه تازه فقط سلول هايي را تغيير مي دهد كه به سرطان مي رسند.
علمي **1354**1440