سفير ويتنام: همكاري با ايران را بدون واسطه توسعه مي دهيم

كرمان - ايرنا - سفير ويتنام در ايران گفت: در بسياري از حوزه ها مي توانيم روابط اقتصادي خود را با ايران توسعه داده و كشورهاي واسطه اي و ثالث را از بين خود حذف كنيم.

به گزارش ايرنا نگوين هونگ تك شامگاه يكشنبه در ديدار با عليرضا رزم حسيني استاندار كرمان با استقبال از صادرات خرما و پسته ايراني به ويتنام گفت: ويتنام نيز مي تواند در مقابل خريد اين محصولات ، برنج به ايران صادر كند.
وي هدف از اين سفر را آشنايي با ظرفيت هاي سراسر ايران و بسط روابط بين دو كشور عنوان كرد و گفت: مي توانيد به محصول خرما و پسته خود بباليد و ما نيز به توليد برنج خود مي باليم.
سفير ويتنام در تهران افزود: اولين سفر من به استان كرمان است و ديروز سفري به بم داشته ام و پتانسيل هاي آن شهرستان را ديدم و امروز در كرمان بودم و بسيار هيجان زده هستم.
وي اظهار كرد: با ديدن ارگ بم بسيار خوشحال شدم و زماني كه خبرنگاران سئوال كردند گفتم ارگ بم مكاني زيبا با مردماني مهربان و دوست داشتني است.
هونگ تك گفت: سه هزار سال قبل مردم بزرگ استان كرمان اقدام بزرگي چون ساختن ارگ بم را انجام داده اتد و مردم امروز كرمان نيز از نسل همان مردم هستند.
وي افزود: بسيار جالب بود كه همواره تلاش مي شود تا شرايطي ايجاد شود كه مردم شاد شوند.
استاندار كرمان نيز در اين ديدار گفت: آمادگي داريم ارتباطات بيشتري با ويتنام داشته و از فرصت هاي اقتصادي آن بهره مند شويم.
عليرضا رزم حسيني افزود: استان كرمان در حوزه هاي مختلف معدن، كشاورزي، فولاد، انرژي هاي نو و ساير حوزه ها ظرفيت هاي بسياري براي جلب سرمايه گذاري دارد.
وي بيان كرد: كرمان در حوزه معدن از استان هاي غني كشور است و بيش از 52 ماده معدني كشف شده در اين استان وجود دارد كه در حال بهره برداري هستند.
وي گفت: اگرچه كرمان در ظاهر استاني كويري است اما يك چهارم باغات كشور در اين استان است و در حوزه صادرات كالاهاي غير نفتي نيز رتبه اول كشوري را از آن خود كرده است.
استاندار كرمان افزود: استان كرمان در حوزه انرژي هاي نو داراي ظرفيت هاي بسيار خوبي است كه در اين زمينه نيز استان برتر كشور به شمار مي رود و بتازگي قراردادهاي خوبي با آلمان براي ايجاد نيروگاه هاي خورشيدي منعقد شده است.
وي اظهار كرد: در حوزه خطوط انتقال آب نيز قراردادهايي با فرانسه و چين داشته ايم.
رزم حسيني با تاكيد بر اينكه قابليت هاي خوبي براي سرمايه گذاري در استان كرمان وجود دارد گفت: پس از تحريم ها زمينه بيشتري براي حضور سرمايه گذاران در ايران و استان كرمان فراهم و در حوزه فولاد نيز سرمايه گذاري خوبي در اين استان انجام شده است.
سفير ويتنام از روز جمعه تاكنون در استان كرمان بسر مي برد.
وي امروز (يكشنبه) در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان كرمان، ظرفيت ها و فرصت هاي همكاري مشترك اقتصادي را بررسي و سپس با حضور در شهرداري كرمان درباره خواهر خواندگي كرمان با يكي از شهرهاي ويتنام گفت و گو كرد.
سفر هونگ تك به كرمان امشب به پايان مي رسد.
7440/3028**1565