۲۹ فروردین ۱۳۹۵،‏ ۱۸:۱۶
کد خبر: 82039193
۰ نفر
شوراي سنجش و پذيرش دانشجو تشكيل شد

تهران-ايرنا- رييس سازمان سنجش آموزش كشور از تشكيل شوراي سنجش و پذيرش دانشجو با حضور معاونان حقوقي وزارتخانه هاي علوم، آموزش و پرورش و بهداشت خبر داد.

ابراهيم خدايي عصر يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي ايرنا اظهار كرد: براساس مصوبه مجلس به منظور برنامه ريزي، تصويب مقررات هماهنگي و نظارت بر نحوه سنجش علمي و پذيرش دانشجو براي تمامي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور در مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد پيوسته، دكتري حرفه اي و دكتري پيوسته شوراي سنجش و پذيرش دانشجو تشكيل مي شود.
وي گفت: بر اساس اين مصوبه، وزيران علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، معاون وزرا، رئيس سازمان سنجش اعضاي شوراي سنجش و پذيرش دانشجو را تشكيل مي دهند.
رييس سازمان سنجش آموزش كشور افزود: همچنين يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي و روساي سنجش آموزش بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان ناظر بر اين شورا تعيين شده اند.
وي ادامه داد: بر اساس تبصره ماده (2) اين طرح عضويت اعضا در شورا قابل تفويض به غير نيست و شورا با حضور حداقل 5 نفر از اعضاي ناظر رسميت مي يابد.
خدايي يادآور شد: شوراي سنجش و پذيرش در راستاي اجراي راي كنكوري ديوان عدالت اداري كه به موضوع حذف تاثير «قطعي» سوابق تحصيلي در كنكور اختصاص داشت، امروز به حضور معاونين وزراي ياد شده سه مصوبه تصويب كرد.
وي خاطرنشان كرد: اين شورا وزارت آموزش و پرورش را موظف كرده كه نمره سه سال آخر متوسطه را كه به صورت نهايي و كشوري و مطابق با قانون سنجش و پذيرش است را بايد به سازمان سنجش ارسال كند.
خدايي افزود: مصوبه دوم اين بود با توجه به اينكه كنكور سراسري، آزموني مهم به شمار مي رود و هرگونه تغيير باعث اختلال در برنامه ريزي دانش آموزان آتي و اعتراض دانش آموزاني كه قبلا وارد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي شده اند، مشكلات و تبعات اجتماعي زيادي در پي دارد.
رئيس سازمان سنجش گفت: بر همين اساس شورا مصوب كرد كه سه وزير آموزش پرورش، علوم و بهداشت يك رايزني با رئيس قوه قضائيه، رئيس مجلس و رئيس ديوان عدالت اداري داشته باشند تا بتوانيم نحوه اجراي اين مصوبه ديوان را روشن تر پيش ببريم.
وي افزود: به دليل اينكه بحث اجراي اين موضوع تبعات خاص خود را دارد؛ شورا تعيين ميزان و نحوه تاثير سوابق تحصيلي را به جلسه آتي و بعد از روشن شدن اين رايزني ها موكول كرد تا با مشورت و فكر بيشتر تصميم گيري صورت گيرد.
بر اساس اين گزارش مطابق مواد 1 و10 و تبصره هاي ذيل ماده 5 قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب 10 شهريور 1392 نتيجه امتحان سه سال آخر دوره متوسطه كه به صورت سراسري و نهايي برگزار شده باشد در آزمون سراسري ورود به دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي قابل تاثير است و درصورت تحقق شرط مصرح در تبصره 5 ماده 5 قانون، امكان اجراي قانون فراهم است.
نظر به اين كه در بند ۲ مصوبه مورخ ششم آذر ماه سال ۹۲ شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، قبل از تحقق شرايط قانوني از حيث برگزاري آزمون نهايي براي ۳ سال آخر دوره متوسطه، صرفاً در خصوص تاثير نتيجه امتحان نهايي سال آخر در آزمون سراسري اتخاذ تصميم شده است، اين بند از مصوبه، مغاير احكام قانوني فوق الذكر است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود.
فراهنگ**9187**1027