بسياري از بيمارستان ها شرايط پذيرش گردشگران سلامت را دارند

تهران - ايرنا -رئيس كميسيون گردشگري، اقتصاد ورزش و هنر اتاق بازرگاني ايران، گفت: بسياري از بيمارستان هاي كشور شرايط پذيرش گردشگران سلامت را دارند.

به گزارش ايرنا از اتاق بازرگاني ايران، احمد اصغري قاجاري در ديداري با بابك شركت اردبيلي رايزن اقتصادي ايران در اتحاديه اروپا تاكيد كرد: براي جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي در اين بخش و جلب رضايت گردشگران سلامت، بهتر است آژانس هاي مشخصي از سوي وزارت امور خارجه براي اين گردشگران معرفي شوند.
اصغري قاجاري افزود: اين مهم با مشاركت بخش خصوصي امكان پذير است و اين تعامل به رشد و پيشرفت گردشگري سلامت كمك مي كند.
رئيس كميسيون گردشگري، اقتصاد ورزش و هنر اتاق بازرگاني ايران به برگزاري اجلاس سلامت سران اكو اشاره كرد و اينكه اين اجلاس مي تواند به افزايش گردشگران سلامت در ايران كمك كند.
اصغري قاجاري تاكيد كرد: با توجه به تقاضاهاي ارائه شده از سوي استان هاي مختلف به منظور ميزباني از اجلاس سلامت سران اكو، اين مهم در دست بررسي است و ميزبان اين اجلاس در ادامه معرفي مي شود.
بابك شركت اردبيلي رايزن اقتصادي ايران در اتحاديه اروپا نيز در اين ديدار گفت: دولت ها در برخي كشورها به واحدهاي گردشگري براي تقويت اين بخش، يارانه پرداخت مي كنند و در برخي كشورها از جمله قبرس همراهي دولت با بخش خصوصي نتيجه بخش بوده است.
رايزن اقتصادي ايران در اتحاديه اروپا تاكيد كرد: در ديگر كشورها برخي مراكز گردشگري به رايگان در اختيار گردشگران قرار مي گيرند و اين مهم به بخش خصوصي فعال در زمينه گردشگري كمك مي كند و در نهايت اين تعامل به سود هر دو طرف خواهد بود.
وي در ادامه به اهميت گردشگري سلامت اشاره كرد و افزود: بسياري از مسافران، امروز براي درمان مناسب به ايران سفر مي كنند.
رايزن اقتصادي ايران در اتحاديه اروپا عنوان كرد: بسياري از گردشگران در كشورمان علاقه مند به سفر از مسير زميني هستند؛ اين در حالي است كه بسياري از مسيرها از منظر رفاهي براي پذيرايي از گردشگران خارجي استاندارد نيست و بايد زيرساخت ها در اين بخش به درستي ايجاد شود.
شركت اردبيلي با اشاره به حضور سرمايه گذاران خارجي براي فعاليت در بخش هتل سازي گفت: همكاري با اين سرمايه گذاران از طريق مشخص كردن محل هاي مناسب سرمايه گذاري با توجه به نياز استان ها مي تواند به تحقق سرمايه گذاري درست در گردشگري كمك كند.
فراهنگ**9246**1776