همايش زن مدير خانه، زن مستخدم خانه در اراك برگزار شد

اراك-ايرنا-همايش زن مدير خانه، زن مستخدم خانه روز چهارشنبه در فرهنگسراي شهر در اراك برگزار شد.

عضو بنياد خلاق آمريكا و معاون پژوهشي انجمن مطالعات خانواده كشور در اين همايش گفت: نهاد خانواده يكي از پنج نهاد پايه جامعه است كه نقش زن در مديريت و راهبري امور آن حياتي است.
دكتر عبدالرضا كردي افزوذ: خداوند با به بلوغ رساندن يك زن ثابت مي كند كه اين فرد شايستگي و توانايي پرورش يك فرزند را دارد اما زماني كه در توانايي ها و ويژگي هاي مثبت خود دچار ترديد شود ناشايستگي فرد آغاز مي شود.
وي گفت:پايه هاي تربيتي، روحيه سازي، برنامه ريزي و مديريت خلاق توسط زنان در خانواده نهاده مي شود.
دكتر كردي در بخش ديگر سخنان خود بيان كرد: زنان بايد خود دايره توانمندي بالايي داشته باشند تا بتوانند به عنوان مدير به افراد خانواده مسئوليت واگذار كند و دايره تكاليف تربيتي ، مهارتي و اخلاقي را با شناخت جايگاه خود در خانواده و جامعه ايجاد كنند.
وي اظهار كرد: مادر و پدر دو ستون اصلي خانه هستند كه پدر رهبر اين نهاد و مادر مدير سازماني نهاد خانواده است و ارتباط منطقي و متقابل اين دو با يكديگر است كه شكوفايي خانواده راسبب مي شود.
عضو بنياد خلاق آمريكا و معاون پژوهشي انجمن مطالعات خانواده گفت: مدير خانواده حس همكاري، تفاهم، اطمينان و دوستي را انتقال مي دهد.
دكتر كردي با اشاره به عرصه هاي فناوري نوين اطلاعاتي و فضاهاي مجازي افزود:ناتواني افراد خانواده در تامين نيازهايي مانند محبت و عشق ورزيدن موجب شده افراد براي تامين اين نيازها به فضاهاي مجازي روي آورند و به جاي پيوست هاي عاطفي تربيتي كارساز مشغول حريم ناشناخته همراه با معضل اجتماعي شوند.
دكتر عبدالرضا كردي رئيس مركز جهاني آموزش و پرورش خلاق در مالزي، عضو بنياد خلاق در آمريكا و معاون پژوهشي انجمن مطالعات خانواده متولد سال 1342 در بروجرد است.
اين همايش با همكاري سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري اراك برگزار شده كه در نوبت عصر امروز 25 فروردين تكرار مي شود.
7114/6013/