انتخابات ماكو، شوط، پلدشت و چالدران تاييد و شريف پور منتخب مردم اعلام شد

اروميه- ايرنا- سخنگوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراي نگهبان از تاييد صحت انتخابات در حوزه انتخابيه ماكو، شوط، پلدشت و چالدران در جلسه امروز شوراي نگهبان خبر داد و گفت: با اين تصميم عين الله شريف پور به عنوان ممتخب مردم اين حوزه راهي مجلس دهم شد.

سيامك ره پيك روز چهارشنبه در بخش خبري صداي جمهوري اسلامي با اشاره به اينكه قبلا صحت انتخابات در 206 حوزه انتخابيه مورد تاييد قرار گرفته بود، افزود :‌ در خصوص حوزه انتخابيه ماكو براي اطمينان بيشتر و حفظ آراي مردم در نهايت تصميم گرفته شد كه كل صندوق هاي آرا بازشماري شود.
وي بيان كرد: اوايل هفته اين بازشماري انجام شده و نتايج بررسي در شوراي نگهبان مطرح شد كه بر اساس آن نتيجه انتخابات منتخب اول با تعداد بسيار كم آراء پنج راي بالاتر از يك چهارم مجموع آرا به عنوان نفر اول حوزه انتخابيه ماكو براي شوراي نگهبان احراز شد.
وي اظهار كرد: تصميم شوراي نگهبان نيز به اين شكل مقرر شد كه انتخابات حوزه ماكو در مرحله اول به اتمام رسيده و نفر اول حد نصاب لازم آرا را كسب كرده است و به اين ترتيب نتيجه انتخابات در 207 حوزه انتخابيه كشور مشخص شد.
سخنگوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراي نگهبان همچنين از آمادگي هيات هاي نظارت براي برگزاري مرحله دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي خبر داد و گفت: انتخابات مرحله دوم در 21 استان و 55 حوزه انتخابيه در 10 ارديبهشت ماه برگزار مي شود.
ره پيك اضافه كرد: رقابت در مرحله دوم با حضور 136 داوطلب براي 68 كرسي مجلس شوراي اسلامي خواهد بود و همه مقدمات هم در بخش اجرايي و هم در بخش نظارتي فراهم است.
با مشخص شدن نتيجه انتخابات حوزه ماكو، شوط، پلدشت و چالدران، نتيجه انتخابات در سه حوزه اروميه با دو نماينده و چهار نامزد، حوزه سلماس با دو نامزد و يك نماينده و نيز حوزه انتخابيه مياندوآب، شاهين دژ و تكاب با دو نماينده و چهار نامزد در دور دوم مشخص مي شود.
به اين ترتيب رقابت دور دوم در دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در سه حوزه انتخابيه آذربايجان غربي براي انتخاب پنج نماينده از ميان 10 نامزد راه يافته به دور دوم ادامه مي يابد.
در دور اول دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در آذربايجان غربي يك ميليون و 505 هزار و 486 نفر پاي صندوق هاي راي رفتند.
ميزان مشاركت مردم اين استان در اين انتخابات 65.5 درصد بود.
12 نفر از آذربايجان غربي در 9 حوزه انتخابيه راهي خانه ملت خواهند شد كه از اين ميان هفت نامزد انتخاباتي در همان دور اول پيروز انتخابات شده و 10 نفر نيز براي نشستن بر پنج كرسي ديگر در دور دوم به رقابت خواهند پرداخت.
1905 /1596