هلال احمر و صليب سرخ همكاري در زمينه توانبخشي را توسعه مي دهند

تهران - ايرنا - رئيس جمعيت هلال‌احمر ايران و رئيس دفتر نمايندگي كميته بين‌المللي صليب‌سرخ در ايران به منظور توسعه فعاليت‌ها در زمينه توانبخشي جسمي، تفاهم نامه امضا كردند.

به گزارش ايرنا از جمعيت هلال‌احمر، تفاهم نامه توسعه همكاري‌ها در زمينه توانبخشي جسمي در ديدار اولويه مارتين، رئيس دفتر نمايندگي كميته بين‌المللي صليب‌سرخ در ايران با سيدرضا رئيس‌كرمي، معاون بهداشت، درمان و توانبخشي هلال‌احمر، امضا شد.
پيمان پيشگاهي، مديركل توانبخشي جمعيت هلال‌احمر درباره امضاي اين تفاهم نامه توضيح داد: اساس تفاهم‌نامه ياد شده بيانگر اين است كه هلال‌احمر ايران به عنوان يك بخش مركزي در انجام فعاليت‌هاي كميته بين‌المللي صليب‌سرخ در منطقه شناخته شود.
وي ادامه داد: راه‌اندازي و تقويت مراكز توانبخشي در ساير كشورها، همكاري‌هاي مشاوره‌اي و فني و برگزاري دوره‌هاي آموزشي از موارد همكاري در تفاهم نامه مورد نظر است.
مديركل توانبخشي جمعيت هلال‌احمر افزود: بر اساس مفاد اين تفاهم‌نامه مقرر شده است تا كميته بين‌المللي صليب‌سرخ علاوه بر همكاري در زمينه كمك به توسعه فعاليت‌هاي توانبخشي هلال‌احمر ايران، زمينه‌هاي مناسب براي آموزش تكنولوژي‌هاي جديد توانبخشي در زمينه ارتوپدي فني را براي كاركنان هلال‌احمر ايران فراهم كند.
اجتمام**3377**1776