پارسال آستارا با يكهزار و 711 ميليمتر بارش 121 روز باراني بود

آستارا- ايرنا- رئيس اداره هواشناسي آستارا اعلام كرد : پارسال با يكهزار و 711 ميليمتر بارش سالانه ، هواي اين شهرستان 121 روز باراني بود.

فردين فرتوت نيا روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگار ايرنا افزود: ميزان بارش سال گذشته شهرستان آستارا نسبت به سال قبل از آن 22 درصد و در مقايسه با ميانگين بلندمدت اقليمي 24 ساله ، 24 درصد افزايش داشته است.
وي بيشترين بارش شهرستان آستارا در سال گذشته را مربوط به مهرماه و آبانماه اعلام كرد و اظهار داشت: ميانگين بارش ساليانه اقليمي آستارا يكهزار و 379 ميليمتر است.
وي كمترين ميزان بارش ماهيانه شهرستان آستارا در سال گذشته را مربوط به مرداد ماه به ميزان شش ميليمتر ذكر كرد.
وي در ادامه حداقل دماي ثبت شده در شهرستان آستارا در سال گذشته را مربوط بهمن ماه به ميزان منفي دو درجه سانتيگراد ذكر كرد و افزود: حداكثر دماي سال گذشته شهرستان نيز با 36 درجه سانتيگراد بالاي صفر در مردادماه به ثبت رسيد.
وي اضافه كرد: در سال 94 ميانگين دماي سالانه شهرستان آستارا به 16.1 درجه سانتيگراد بالاي صفر رسيد.
رئيس اداره هواشناسي شهرستان آستارا در ادامه حجم تبخير ساليانه شهرستان آستارا را يك هزار و 139 ميليمتر اعلام كرد و افزود: اين ميزان تبخير نسبت به سال ماقبل يك درصد و نسبت به بلندمدت اقليمي 34 درصد افزايش داشته است.
وي همچنين بيشترين سرعت وزش باد در شهرستان آستارا را در سال گذشته به ميزان 72 كيلومتر در ساعت اعلام كرد.
شهرستان 86 هزار نفري آستارا در غرب استان گيلان و در جوار مرزهاي جمهوري آذربايجان واقع شده و به علت قرار گرفتن در حاشيه جنوبي درياي خزر ، از نقاط پرباران كشور محسوب مي شود.
اداره هواشناسي آستارا جزو چهار ايستگاه سينوپتيك اصلي و بين المللي استان گيلان محسوب مي شود.
7105/6070