پيش بيني افزايش برداشت گندم با وجود كاهش سطح كشت در فارس

شيراز- ايرنا- برداشت گندم در استان فارس در حالي چهارشنبه در آييني در شهرستان مُهر آغاز شد كه با وجود كاهش سطح زيركشت اين محصول در اين استان، مسئولان سازمان جهاد كشاورزي استان فارس نسبت به افزايش برداشت گندم در اين استان اميدوار هستند.

به گزارش ايرنا، معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي فارس چهارشنبه در جشن برداشت نخستين مزرعه گندم استان فارس در شهرستان مُهر با اشاره به مشكلات استان در زمينه خشكسالي و كمبود منابع آبي گفت: در سال زراعي گذشته (94-93) حدود 428 هكتار از زمين هاي كشاورزي استان به كشت گندم اختصاص داشت كه در سال زراعي جاري (95-94) براي متناسب كردن سطح زيركشت با منابع آبي، سطح زيركشت به 375 هزار هكتار كاهش يافته است.
محمد صادقي افزود: در سال زراعي گذشته يك ميليون و 234 هزار و 341 تن گندم در استان فارس توليد شد كه با وجود كاهش سطح زيركشت گندم در سال زراعي جاري پيش بيني مي شود كه شاهد افزايش توليد گندم در اين استان باشيم.
وي برنامه در دست اجراي سازمان جهاد كشاورزي فارس را ارتقاي كيفيت محصول گندم توليدي در مزارع و افزايش توليد در هر هكتار عنوان كرد و گفت: در سال زراعي قبل، سطح كشت آبي گندم افزون بر 326 هزار هكتار بود كه در سال زراعي جاري به 275 هزار هكتار كاهش يافته است.
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي فارس با بيان اين كه هيچ مشكلي براي خريد گندم از كشاورزان وجود ندارد، اظهار كرد: در سال زراعي 94-93 حدود 800 هزار تن گندم معمولي(مخصوص پخت نان) و 60 هزار تن گندم بذر توليد شد و پيش بيني مي شود كه در سال زراعي 95-94 حدود 860 هزار تن گندم معمولي و افزون بر 50 هزار تن گندم بذر از كشاورزان استان خريداري شود.
وي ادامه داد: استفاده از بذرهاي اصلاح شده و مقاوم در شرايط نامساعد، تقويت مشاركت كشاورزان پيشرو در توليد، انتقال يافته هاي تحقيقاتي به مزارع ، تشكيل گروه هاي نظارتي و افزايش نظارت از مهمترين برنامه هاي اجرا شده براي ارتقاي كيفيت گندم توليدي در استان بوده است.
صادقي گفت: پيش بيني مي شود افزون بر دو هزار و 740 دستگاه كُمباين در انواع سنگين، سبك و كاه كوب در عمليات برداشت گندم در اين استان فعاليت داشته باشند.
به گفته اين مقام مسئول، استان فارس در سال زراعي 94-93 هرچند از نظر آماري در جايگاه سوم توليدكنندگان گندم كشور قرار داشت اما از نظر كيفيت، محصول توليدي در اين استان در جايگاه نخست كشور قرار دارد.
شهرستان مُهر در 424 كيلومتري جنوب شيراز واقع است.
2027 /1876