صدورضمانتنامه ازسوي صندوق هاي حمايتي صنايع كوچك پنج تا10برابراعتبار

بندرعباس- ايرنا- معاون وزيرصنعت، معدن و تجارت و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي گفت: صندوق هاي حمايتي در اين وزارتخانه مي توانند براي حل مشكل نقدينگي واحدهاي صنعتي پنج تا 10 برابر اعتبارشان ضمانت نامه صادر كنند.

به گزارش خبرنگار ايرنا، علي يزداني عصر سه شنبه در نشست با تشكل هاي صنعتي و صنعتگران هرمزگان در بندرعباس با اشاره به ظرفيت پنج صندوق حمايتي در اين وزارتخانه اظهار داشت: صندوق حمايت از صنايع كوچك مي تواند تا سقف30 ميليارد ريال در حداقل زمان براي بنگاه هاي خرد و كوچك در راستاي دريافت سرمايه در گردش و سرمايه ثابت ضمانت نامه صادر كند.
وي افزود: با توجه به نياز واحدها به سرمايه در گردش جهت بالا بردن ظرفيت توليد، صندوق حمايت از صنايع كوچك با صدور ضمانت نامه جهت تسهيلات بانكي و تامين كنندگان مواد اوليه كارخانجات اقدام مي نمايد.
يزداني تصريح كرد: نرخ اين ضمانت نامه ها يك درصد است و بدون مراجعه به نظام بانكي بين واحدهاي صنعتي و توليدي صادر مي شود.
وي خاطرنشان كرد: يكي ديگر از راهكارهاي تامين نقدينگي واحدهاي صنعتي كوچك، اتصال اين واحدها به صنايع بزرگ است كه با خريداري محصولات صنايع كوچك به صورت پيش پرداخت به تامين منابع مالي اين واحدها كمك مي شود.
مديرعامل صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران يكي از مولفه هاي اقتصاد مقاومتي را حمايت از صنايع كوچك عنوان كرد و گفت: در حال حاضر بيش از ٨٧هزار واحد صنعتي در كشور پروانه بهره برداري دارند كه حدود ٩٠ درصد آن بنگاه هاي كوچك و متوسط است.
وي تصريح كرد: در ارزيابي صنايع كوچك مشخص شده كه بيشترين مشكل آنها مربوط به تامين نقدينگي بوده و دليل توجه به شركت هاي كوچك و متوسط، تامين مالي اين شركت ها و ايجاد رونق و اشتغال در كشور است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه شهركها و نواحي صنعتي بهترين مكان براي سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال است، گفت: با تكميل زيرساخت هاي عمراني و اعطاي مشوق به بخش توليد، بستر لازم براي حضور صنعتگران در شهركها و نواحي صنعتي فراهم شده است.
7198/ 6048**1565