نبود بسترهاي نهادي موثر مانع اصلي در برابرتحقق اقتصاد دانش‌بنيان است

تهران- ايرنا- دبير انجمن علمي اقتصاد شهري ايران گفت: ضعف اصلي مانع تحقق اقتصاد دانش بنيان، نبود زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و همچنين فقدان بسترهاي نهادي موثر است.

سيد محسن طباطبايي مزدآبادي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار علمي ايرنا با اشاره به نامگذاري سال 95 از سوي مقام معظم رهبري به نام سال 'اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل' افزود: اساسا اقتصاد دانش بنيان را داراي چهار مولفه نيروي كارآزموده و متخصص، نظام هاي كارآمد نوآوري و ابداع، زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي قوي و بستر نهادي محرك عنوان مي‌كنند. در كشور ما ضعف اصلي در زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و همچنين فقدان بسترهاي نهادي موثر است.
وي بيان كرد: يكي از جنبه‌هاي مهم الگوي اقتصاد مقاومتي كه كمتر مورد توجه قرار گرفته، دانش‌بنيان بودن آن است كه مقام معظم رهبري بارها نسبت بدان تاكيدات ويژه‌اي داشته اند.
وي با اشاره به اصول 24 گانه سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه در سال 1392 از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد، ادامه داد: بند دوم از اين سياست‌ها به صراحت بر ' پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، پياده‌سازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري به منظور ارتقاء جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنيان در منطقه' تأكيد دارد اما غالبا چه در سطح افكار عمومي و چه در سطح نخبگان نسبت به دانش بنياني الگوي اقتصاد مقاومتي غفلت مي‌شود.
مدرس دانشگاه خوارزمي با بيان اين كه امروز سهم فعاليت‌هاي اقتصادي دانش‌بنيان در كشورهاي توسعه يافته در حال ازدياد است، يادآور شد: طبق تعريفي كه سازمان همكاري اقتصادي و توسعه OECD ارائه كرده، اقتصاد دانش‌بنيان اقتصادي است كه در آن اساس بر توليد، توزيع و كاربرد دانش و اطلاعات است و سرمايه‌گذاري در دانش و صنايع دانش‌پايه مورد توجه خاص قرار دارد.
طباطبايي با اذعان به اين كه براساس آمارهاي بين المللي در سال 2012 ايران در بين 145 كشور رتبه 94 را از منظر اقتصاد دانش بنيان كسب كرد، گفت: كشور سوئد بهترين آمار را در اين زمينه در سطح جهاني دارد، در سطح آسيا تايوان كشور برتر است و در منطقه نيز امارات متحده حائز رتبه برتر شده است.
وي با اشاره به اين كه طي دو دهه اخير ايران در زمينه توليد علم و فناوري و شتاب رشد علمي وضعيت بسيار مناسبي داشته و در سال 2015 براساس اعلام نمايه ISI شتاب علمي كشورمان 7 درصد بوده است، عنوان كرد: با اين حال به دليل نبود بسترهاي حقوقي، تقنيني و نهادي لازم، اين رشد علمي نتوانسته در عمل و اقدام نمايان شود و همين مساله نيز بارها تحت عنوان ضرورت راه‌اندازي چرخه علم و فناوري از سوي مقام معظم رهبري مورد اشاره قرار گرفته است.
وي گفت: با اين همه، خوشبختانه در سال 94 اوضاع نسبت به گذشته بهتر بود و بيش از 400 ميليارد ريال بين شركت‌هاي دانش بنيان و صنعت قرارداد منعقد شد، در حالي كه در سال 92 اين رقم معادل 30 ميليارد ريال بود.
مدرس دانشگاه خوارزمي با تأكيد بر اين كه نتايج يك تحقيق دانشگاهي از ارتباط مستقيم بين توسعه شاخص‌هاي اقتصاد دانش بنيان با رشد توليد ناخالص داخلي حكايت دارد، گفت: براساس اين تحقيق افزايش يك واحدي شاخص آموزش و منابع انساني توليد ناخالص داخلي را بيش از 3 واحد افزايش مي دهد و افزايش يك واحدي زيرساخت هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي توليد ناخالص داخلي را 1.12 بهبود مي بخشد.
طباطبايي همچنين با بيان اين كه يكي از ميانبرها براي توسعه و تقويت بنيه‌هاي اقتصاد داخلي حركت به سوي دانش بنياني است، گفت: براين اساس، ضرورت دارد در سال 95 نسبت به ارزيابي و اصلاح بسترهاي قانوني و نهادي براي حمايت از اقتصاد دانش بنيان همت مضاعف صورت بگيرد.
علمي 9340**2017