كودكان ارمنستاني موسيقي ايراني را با شعرهاي فارسي اجرا كردند

تهران- ايرنا- دههٔ فرهنگي نوروزي ايران در ايروان، با حضور هنرمندان و اجراهاي هنري برگزار شد.

به گزارش روز يكشنبهٔ گروه فرهنگي ايرنا، در ايام نوروز، با همكاري سفارت جمهوري اسلامي ايران در ارمنستان و با هماهنگي برنامه ريزي و مديريت بنياد آفرينش هاي هنري نياوران، برنامه هاي فرهنگي و هنري طي ده شب در تالار اركستر فيلارمونيك اپراي ارمنستان، باباجانيان، مسجد كبود و كرسي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه دولتي ارمنستان روي صحنه برگزار شد، كه از جملهٔ اين برنامه ها، اجراهاي موسيقايي بود.
در بخشي از برنامه هاي اين دهه، گروه موسيقي كودكان ارمني موسيقي ايراني را اجرا كردند. در مدرسه هاي كشور ارمنستان آموختن دو زبان انگليسي و روسي اجباري است و دانش آموزان هم يك زبان را به صورت اختياري براي آموزش انتخاب مي كنند. دانش آموزان يك مدرسه كه زبان فارسي را انتخاب كرده بودند، در دههٔ فرهنگي نوروزي ايران در ارمنستان، قطعه هايي از موسيقي ايراني را به زبان فارسي اجرا كردند. گروه موسيقي ارمني «آگونك» هم در اين هفتهٔ فرهنگي، موسيقي آييني ارمنستان را اجرا كرد.
با توجه به اينكه گروه هاي موسيقي لس آنجلسي كشورهاي همسايه را مكاني مناسب براي برگزاري اجراهاي خود مي دانند، برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي موسيقايي مي تواند توانايي موسيقي كشورمان را نشان دهد؛ براي همين، در اين ده شب، گروه هاي موسيقي ايراني و پاپ در كنار يكديگر به اجراي موسيقي پرداختند و توانستند افزون بر مردم ايروان، بسياري از ايراني هايي را كه به كشور ارمنستان سفر كرده بودند، به خود جلب كنند.
گروه موسيقي «خزان» به سرپرستي و خوانندگي مجتبي عسكري، گروه «ماه و ماهي» به سرپرستي و خوانندگي حجت اشرف زاده و گروه «معينو» به سرپرستي و خوانندگي معين سجادي، با اجراهايشان گوشه يي از توانايي موسيقي كشور را به نمايش گذاشتند و مردم ايروان با اينكه اغلب، بخش كلامي اين اجراهاي موسيقي را متوجه نمي شدند، از شنيدن آن ها استقبال كردند.
سيد كاظم سجادي، سفير جمهوري اسلامي ايران در ارمنستان، هنرمندان ايراني حاضر در اين كشور را شناسايي كرده و بين آن ها و سفارت ايران ارتباط خوبي ايجاد كرده است. بر همين اساس، در اين برنامه هاي فرهنگي و هنري، رونا رهبري، نوجوان 15 سالهٔ ايراني كه نوازندهٔ چيره دست پيانو است و جايزه هاي جهاني متعددي را از آن خود كرده، نوازندگي كرد. رهبري در برنامه هاي مختلف به اجراي تكنوازي پيانو پرداخت.
فراهنگ**3067**1569