ایران به سازمان بین المللی كمیسیون های اوراق بهادار پیوست

تهران- ایرنا- سازمان بین المللی كمیسیون های اوراق بهادار (IOSCO) با ارسال نامه ای به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران موافقت با عضویت این سازمان را در این نهاد بین المللی اعلام كرد.

به گزارش روز یكشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) ،پس از تكمیل و ارسال گزارش های لازم برای عضویت در آیسكو از سوی سازمان بورس ایران و بررسی های صورت گرفته، در نهایت با درخواست ایران در تاریخ 10 فروردین 1395موافقت شد.
همچنین رئیس این نهاد بین المللی در نامه ای رسمی ضمن اعلام موضوع از رئیس سازمان بورس ایران دعوت كرد تا در نشست هیات رئیسه این سازمان در ماه مه 2016 در شهر لیما ( پایتخت پرو) به عنوان بخشی از گردهمایی سالانه اعضای آیسكو حضور یابد.
در این نامه به سازمان بورس ایران به عنوان عضوی از كمیته منطقه ای آفریقا – خاورمیانه خوش آمد گفته شده است.
به گزارش ایرنا، با عضویت سازمان بورس ایران در سازمان بین‌المللی كمیسیون‌های اوراق بهادار، موضوع بین المللی شدن بازار سرمایه ایران به عنوان یكی از اهداف تبیین شده و مهم سازمان بورس سرعت و تسهیل بیشتری به خود می گیرد.
یكی از مزیت های جانبی این موضوع این است كه بورس های ایران (بورس اوراق بهادار تهران، بورس كالا، بورس انرژی و فرابورس) قادر خواهند بود در فدراسیون بورس های جهان (WFE) عضو شوند.
در پی طرح موضوع ضرورت پیوستن ایران به آیسكو در شورای عالی بورس، این شورا در مصوبه 22 دی 1394 با عنایت به مفاد بند 21 ماده 7 و ماده 3 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب یك آذر ماه 1384 و ماده 16 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی نوین مصوب 25 آذر 1388 مجلس شورای اسلامی ضمن موافقت با عضویت سازمان بورس در سازمان بین المللی كمیسیون های اوراق بهادار و قبول شرایط عضویت، مقرر كرد سازمان نسبت به پی گیری تقاضای عضویت و ارائه اسناد، مدارك و اطلاعات لازم جهت تسریع در عضویت اقدام و اسناد عضویت را از جمله شامل MMOU امضا كند.
سازمان بین‌المللی كمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO) به عنوان مهمترین مجمع بین المللی بازار سرمایه كه در سال 1983 تاسیس شده مجمعی از سازمان‌های قانونگذار بازارهای اوراق بهادار و آتی دنیا است. اعضای این سازمان به طور عمده نهادهای ناظر بازارهای سرمایه یا قانونگذاران مالی كشورهای مختلف دنیا هستند.
در حال حاضر بیش از 100 كشور عضو IOSCO هستند كه بیش از 95 درصد بازارهای سرمایه دنیا را در برمی‌گیرد. نقش این سازمان، كمك به اعضا برای ارتقای استانداردهای بهینه مقررات و ایفای نقش به عنوان مجمعی از نهادهای قانونگذار داخلی در همكاری با یكدیگر و سایر اعضای سازمان است.
دبیرخانه دائم این سازمان در شهر مادرید (اسپانیا) قرار دارد. در حال حاضر این سازمان 207 عضو به شكل 125 عضو اصلی، 18 عضو پیوسته و 64 عضو وابسته به دبیركلی آقای «پل اندروز» دارد.
دو هدف مهم این سازمان بین المللی ارتقای استانداردهای بهینه مقررات برای یك بازار كارآ و قانون مدار، تبادل اطلاعات با سایر بازارهای سرمایه و همكاری در خصوص مسائل فنی و عملیاتی، ترسیم استانداردها در راستای دادوستد سرمایه‌گذاری در سطح جهان و در بین بازارها و كشورها است.
این سازمان كمیته های متفاوتی دارد كه سالانه در مناطق مختلف نشست هایی برگزار می‌كنند. این كمیته ها عبارت از كمیته اجرایی، كمیته فنی، كمیته رشد و بازارهای نوظهور است.
ترجمه متن نامه آیسكو كه به امضای دبیركل این نهاد رسیده در تارنمای سازمان بورس و اوراق بهادار قابل دسترسی است.
اقتصام** 9141 **1561