انتصاب هاي اخير در استان بوشهر به پيشنهاد فرمانداران انجام شد

بوشهر- ايرنا - مديركل سياسي و انتخابات استانداري بوشهرگفت: انتصاب معاونان فرمانداري‌ها و بخشداران اين استان به پيشنهاد فرمانداران انجام شده است.

به گزارش ايرنا اداره كل روابط عمومي استانداري بوشهر روز شنبه به نقل ازسيد اسماعيل موسوي با اشاره به انتصابات اخير معاونان فرمانداران و بخشداران اعلام كرد: انتصاب معاونين فرمانداري‌ها و بخشداران استان به پيشنهاد فرمانداران و پس از بررسي‌ها و هماهنگي‌هاي لازم انجام شده است.
وي با اشاره به اينكه جابجايي‌ها براي سرعت بخشيدن به شتاب روند توسعه استان انجام شده افزود: در جريان انتصاب ها سعي مي‌شود زمينه ارتقاي مديران فعلي فراهم شود و در صورت نياز افراد توانمند جديد بكار گرفته مي‌شوند تا در فرايند توسعه استان نقش آفريني كنند.
موسوي در پاسخ به اين سئوال كه ' آيا انتصاب هاي اخير با نظر فرمانداران جديد بوده يا آنها در اين انتصاب ها نقشي نداشته‌اند' نيز گفت: انتصابات به پيشنهاد فرمانداران و پس از بررسي كارشناسي و انجام مصاحبه‌هاي تخصصي در معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي و نيز معاونت‌هاي مربوطه و تشخيص شايستگي آنان انجام و احكام انتصاب مديران جديد توسط استاندار صادر مي‌شود.
مديركل سياسي و انتخابات استانداري بوشهر با تاكيد بر اهتمام دولت يازدهم بر خدمات‌رساني بهتر و موثرتر به مردم گفت: تغييرها فقط در راستاي بهبود كيفيت خدمت رساني و ساماندهي مديريت مناطق است و بسيار اميدواريم كه نمايندگان شايسته‌اي براي نظام اسلامي و دولت تدبير و اميد باشند.
6045