الاخبار: فرانسه از شبكه اینترنت لبنان جاسوسی می كند

بیروت – ایرنا – روزنامه لبنانی الاخبارنوشت كه « علاوه بر نفوذ اسرائیل به شبكه های غیرقانونی اینترنت درلبنان، دستگاه های امنیتی فرانسه از طریق اینترنت قانونی لبنان جاسوسی می كنند».

به گزارش ایرنا، الاخبار خاطرنشان كرد كه «اینترنت قانونی لبنان از طریق كابلی دریائی كه ازبندرمرسلیای فرانسه تا طرابلس (شمال لبنان) كشیده شده است، تغذیه می شود».
این روزنامه لبنانی تاكید كرد كه «با وجود هشدارهای امنیتی نسبت به نفوذ اسرائیل به شبكه های اینترنت غیرقانونی در لبنان همچنان برخی گروه های سیاسی به دلیل مسائل مالی مانع برخورد با آن شده و طرف های امنیتی هم تاكنون از اعلام میزان نفوذ امنیتی گزارشی ارائه نكرده اند».
الاخبار نوشت: جاسوسی فرانسه از اینترنت قانونی لبنان را یك روزنامه فرانسوی در تابستان سال گذشته فاش كرد با اهتمام جدی مقامات لبنانی مواجه نشده است درحالی كه نگرانی از ضربه وارد شدن به امنیت ملی لبنان وجود دارد.
رسانه های فرانسوی از جمله مجله « لونوفل اوبزرواتور» فاش كرده اند كه « دستگاه های امنیت خارجی فرانسه در ماه فوریه سال 2008 از « نیكولاس ساركوزی» رئیس جمهور وقت فرانسه مجوز گرفتند تا بتوانند از كابل های ارتباطی دریائی جاسوسی كنند و این اقدام از طریق پایگاه جاسوسی در جنوب فرانسه كه دومین پایگاه بزرگ در اروپا می باشد، صورت می گیرد».
اینترنت قانونی لبنان از طریق كابل دریائی 'IMEWE' كه از بندر مرسلیا ( جنوب فرانسه) تا بندر بومبای ( هند) و از آنجا به بندر طرابلس( شمال لبنان) كشیده شده است، تغدیه می شود.
روزنامه های فرانسوی این كابل دریائی را برای كنترل تماس های بین سوریه و لبنان با فرانسه « راهبردی» توصیف كرده اند.
از زمان شروع به كار كابل دریائی 'IMEWE'، دستگاه های جاسوسی فرانسه مجوز جاسوسی در آن را داشته و شركت مادر ذخیره اطلاعات مرتبط با تماس ها هم شركت « اورنج» است كه ارتباط و روابط آن با اسرائیل بركسی پوشیده نیست.
این شركت اطلاعات و داده ها را برای مدت پنج سال ذخیره سازی می كند.
الاخبار نوشت: هر شهروند لبنانی كه قصد ارسال ایمیل دارد باید نامه خود را ابتدا به بندر مرسلیا ارسال كند و سپس آن نامه در لبنان دریافت می شود و این بهترین فرصت برای جاسوسی دستگاه امنیت خارجی فرانسه است.
خاورم ** 1324