پرده برداري از مجسمه خيام در دانشگاه اوكلاهما امريكا

نيويورك-ايرنا-به همت مدير انجمن بين المللي فرهنگ ايران، طي مراسمي روز چهارشنبه از مجسمه خيام نيشابوري، ساخت استاد حسين فخيمي در دانشگاه اوكلاهما آمريكا با حضور گسترده دوستداران فرهنگ و هنر ايران زمين پرده برداري شد.

به گزارش ايرنا، دراين مراسم كه جمع كثيري از اساتيد، دانشجويان ، رئيس دانشگاه و ايرانيان مقيم وعلاقه مندان به فرهنگ وهنر ايران زمين حضور داشتند، مهدي فريدزاده مدير انجمن بين المللي فرهنگ ايران و رئيس هيات امناي مركز اسلامي نيويورك ضمن تقدير از استاد فخيمي گفت: اين اثر ماندگار با حمايت اقاي علي جنتي وزير فرهنگ وارشاد اسلامي و مساعدت اقاي قاليباف شهردار تهران براي انتقال به امريكا واهدا به جامعه فرهنگي امريكا آماده شده است.
فريدزاده در معرفي گوشه اي از شخصيت خيام، وي را شاعر، رياضيدان، منجم ، حكيم و فيلسوف مسلمان ايراني عنوان كرد كه كمتر به عمق اشعار او توجه شده است.
مدير انجمن بين المللي فرهنگ ايران در ادامه با قرائت ابياتي از رباعيات خيام، او را دين باور و ستايشگر زندگي ناميد كه اشعار او بيانگر روح ايراني است.
وي افزود با توجه به سياه نمايي وايران هراسي كه هدف دستگاه هاي تبليغاتي بيگانه است، انجام اين امر كه براي اولين بار در آمريكا انجام گرديد، تلاشي براي نمايش گوشه اي از فرهنگ و ادبيات غني ايران اسلامي است.
اقاي ديويد بورن رئيس دانشگاه اوكلاهما نيز ضمن تقدير از اقدام انجام شده، تمدن و فرهنگ ايران اسلامي را الهام بخش براي همه جهانيان دانست و افزود اميدوار است دانشجويان امريكا بيشتر به آموختن فرهنگ ايران و زبان فارسي همت گمارند.
برادران فرزانه از ايرانيان مقيم آمريكا، ضمن حمايت از توسعه برنامه آموزش زبان فارسي و ايرانشناسي اعلام كردند با كمك مالي به اين دانشگاه، زمينه گسترش بيشتر اينگونه برنامه ها را فراهم خواهند كرد.
در ادامه اساتيد و دانشجويان دانشگاه اوكلاهما ضمن سخنراني هاي كوتاه، مراتب تشكر و سپاس خود را ازاين اقدام جمهوري اسلامي ايران اعلام نمودند.
اروپام.542.**1565

سرخط اخبار جهان