اگر سال 59 موشك داشتیم صدام جرات حمله نداشت/ ایران توان دفاعی خود را توسعه می دهد

تهران - ایرنا- وزیر امور خارجه كشورمان تصریح كرد: اگر در زمان حمله صدام به ایران دارای موشك بودیم، می توانست جرات این كار را از وی بگیرد و یا حداقل حملات كور وی را به مردم غیر نظامی كاهش دهد.

به گزارش ایرنا، محمدجواد ظریف اخیرا در صفحه توئیتر خود نوشت: ایران در ٢٥٠ سال گذشته به هیچ كشوری حمله نكرده است ولی وقتی صدام ما را موشك باران می كرد و برای هشت سال مردم ما را تحت حملات شیمیایی قرار داد، هیچ كسی به كمك ما نیامد.
وزیرامور خارجه گفت: من كسانی را كه ایران را به رفتار تحریك آمیز متهم می كنند به این چالش دعوت می كنم كه جمله فرمانده سپاه پاسداران را تكرار كنند كه گفت ما به جز برای دفاع ، از قدرت نظامی استفاده نخواهیم كرد.
ظریف افزود : نه برجام و نه قطعنامه شورای امنیت ، ایران را از كار بر روی موشك هایی كه برای حمل كلاهك هسته ای طراحی نشده اند منع نمی كند. متون را بخوانید؛ انگلیسی ساده است و نه متون فنی حقوقی.

**همواره گفته ایم به توسعه ظرفیت های دفاعی خود ادامه می دهیم
رئیس دستگاه دیپلماسی كشورمان همچنین در سفر اخیر خود به استرالیا و نیوزیلند، در گفت وگو با رادیو نیوزیلند تاكید كرد كه آزمایش های موشكی ایران در تضاد با توافق هسته ای نیست.
ظریف گفت: ما تنها بخش ناچیزی در مقایسه با سایر كشورهای منطقه صرف تجهیزات دفاعی می كنیم.
وی تصریح كرد: ما همواره گفته ایم به توسعه ظرفیت های دفاعی خود ادامه می دهیم و این تجهیزات دفاعی ربطی به سلاح هسته ای ندارند.
وزیر امور خارجه گفت: این موشك ها تنها برای اهداف دفاعی هستند و ما به هیچ كشوری تجاوز نكرده و نخواهیم كرد.
سیام/1449