ارتباط از دست دادن دندان با اختلال شناختي و زوال عقل

تهران- ايرنا- مطالعه جديد نشان مي دهد كه از دست دادن دندان در بزرگسالي با اختلال شناختي و زوال عقل ارتباط دارد.

به گزارش ايرنا از سايت هلث دي نيوز، محققان دريافتند كه افراد بزرگسالي كه تعداد دندان كمتري دارند، بيشتر در معرض خطر پيشرفت بيماري اختلال شناختي و زوال عقل هستند.
معمولا از دست دادن يك يا دو دندان در بزرگسالي اجتناب ناپذير فرض مي شود. دندان هاي كودك به صورت طبيعي مي افتند. اما دندان دائمي بزرگسالان به خودي خود نمي افتد. اگر از دست دادن دندان بخشي اجتناب ناپذير از بزرگسالي نيست و دندان ها در اين دوره از زندگي به خودي خود نمي افتند، پس چه علت ديگري مي تواند سبب افتادن آنها شود.
اعتقاد عمومي بر اين است كه ضعف بهداشت دهان و بي توجهي در مراقب از دندان ها، همچنين بيماري و يا آسيب فيزيكي، علت از دست دادن دندان در بزرگسالي است.
حال يك تحقيق جديد نشان مي دهد كه اساسا از دست دادن دندان مي تواند شاخصي براي زوال شناختي و دمانس باشد.
به واقع، گرچه به عقيده محققان، اغلب مردم نسبت به بهداشت دهان و مراقبت از دندان آگاهي ندارند و از دندان هاي خود به خوبي مراقبت نمي كنند، اما به اذعان آنها، از بين رفتن دندان با افزايش خطر اختلال شناختي و زوال عقل در بزرگسالان ارتباط دارد و مراقبت خوب از دهان، خطر ابتلا به اين بيماري را تا يك چهارم كاهش مي دهد.
در مطالعه جديد، دكتر ديانا سوروتي كوپلا از دانشگاه 'فدرال ريو گرانده دو سول' در برزيل و تيم وي داده هاي 10 گزارش مطالعات قبلي را تلفيق كردند و پس از بررسي سيستماتيك اين مطالعات، دريافتند كه اختلال رواني و زوال عقل با از دست دادن دندان افزايش مي يابد.
براساس اين تحقيق، افرادي كه كمتر از 20 دندان داشتند، افزايش خطر ابتلا به پيشرفت اختلال شناختي در آنها 26 درصد بود، وضعيتي كه اغلب به بيماري آلزايمر منجر مي شود. همچنين افزايش احتمال ابتلاي اين افراد به زوال كامل عقل در قياس با افرادي كه 20 و يا بيشتر از اين تعداد دندان داشتند، 22 درصد بود.
علت افزايش و كاهش اختلال شناختي و پيامدهاي آسيب شناسانه آن را كه شامل زوال عقل و بيماري آلزايمر است، مي توان به جويدن غذا نسبت داد كه باعث افزايش جريان خون به مغز و بهبود حافظه مي شود.
دكتر ديانا گفت: مطالعات قبلي ارتباط بين بهداشت دهان و عملكرد شناختي را نشان مي دهد و نتايج اين تحقيق بر اهميت مسواك زدن مرتب و استفاده از نخ دندان تاكيد مي كند.
اين محقق افزود: در نتيجه اين بررسي شواهدي وجود دارد كه نشان مي دهد از دست دادن دندان خطر اختلال شناختي و زوال عقل را افزايش مي دهد. با اين وجود براي شناسايي مبناي بيولوژيكي اين ارتباط به تحقيق بيشتري نياز داريم.
اين مطالعه در مجله JDR Clinical and Translational Research منتشر شد.
علمي **1311**2017