كشورهاي در حال توسعه در زمينه سرمايه گذاري بر روي انرژي هاي پاك برتر شدند

تهران-ايرنا- مجله آلماني پي.وي مگزين اعلام كرد: آمار برنامه محيط زيست سازمان ملل (UNEP) نشان مي دهد كه در سال ميلادي 2015 كشورهاي در حال توسعه براي نخستين بار از دنياي توسعه يافته در سرمايه گذاري انجام شده روي انرژي هاي پاك سبقت گرفت.

به گزارش گروه اقتصادي ايرنا به نقل از مجله ياد شده، نكته برجسته اي كه اطلاعات برنامه محيط زيست سازمان ملل نشان مي دهد اين است كه چگونه سرمايه گذاري روي انرژي هاي پاك در جهان در حال توسعه از دنياي توسعه يافته پيشي گرفته ، به ويژه با توجه به كاهش چشمگير سرمايه گذاري اروپا روي انرژي هاي تجديد پذير اين مهم ثبت شده است.
سرمايه گذاري چين روي انرژي هاي تجديد پذير با رشد چشمگيري نسبت به سال 2014 به 103 ميليارد دلار رسيده و 36 درصد سرمايه گذاري انجام شده در جهان روي انرژي هاي پاك در سال 2015 به چين اختصاص دارد.
سرمايه گذاري آمريكا روي انرژي هاي تجديد پذير در سال گذشته با يك پنجم افزايش به 44 ميليارد دلار رسيد كه به طور چشمگيري كمتر از سرمايه گذاري چين در اين زمينه است.
سرمايه گذاري اروپا روي انرژي هاي پاك در سال ميلادي گذشته با يك پنجم كاهش، به 49 ميليارد دلار رسيده است و به اين ترتيب جهان در حال توسعه در اين بخش نسبت به كشورهاي صنعتي پيشي گرفته اند.
بر اساس آمار برنامه محيط زيست سازمان ملل، در سال ميلادي گذشته نزديك 286 ميليارد دلار روي انرژي هاي پاك سرمايه گذاري شده و اين حجم سرمايه گذاري از بالاترين مقدار آن تا كنون، يعني زماني كه جهان در سال 2011 به ميزان 278 ميليارد دلار روي انرژي هاي تجديد پذير سرمايه گذاري كرده بود، فراتر رفته است.
بر اساس آمار يو.ان.دي.پي، سرمايه گذاري جهاني روي انرژي خورشيدي در سال 2015 معادل 12 درصد نسبت به سال پيش از آن افزايش پيدا كرده و به بيش از 160 ميليارد دلار رسيده است.
همچنين سرمايه گذاري روي مهار انرژي باد نيز با چهار درصد افزايش نسبت به سال 2014 به 110 ميليارد دلار رسيده است.
آمار هاي منتشر شده نشان مي دهد، سال 2015، سرمايه گذاري جهاني روي انرژي هاي پاك به طور چشمگيري از سرمايه گذاري روي توليد زغال سنگ و گاز پيشي گرفته و به بيش از دو برابر آن رسيده است.
اقتصام**1063 ** 1559

سرخط اخبار اقتصاد