جلوه هاي تلاش و تكاپو براي نو شدن سال در مازندران

ساري - ايرنا - صداي قدم هاي بهار هر لحظه نزديك تر مي شود. عطر بهاري همه جا را فرا گرفته است . خانواده هاي ايراني در هر كوي و برزني غبار كهنگي و ماندگي را شست و شو دادند و دريچه قلب هاي باصفاي خود را با زدودن زنگارهاي كدورت ها ، براي پذيرايي از بهار باز گذاشته اند.

سرخط اخبار استان‌ها