دادستان پاريس : عبدالسلام قصد منفجر كردن خود در ورزشگاه پاريس را داشت

تهران - ايرنا- دادستان پاريس روز شنبه اعلام كرد : صلاح عبدالسلام به بازجويانش گفته است كه قصد داشت خود را در ورزشگاه استاد دو فرانس پاريس منفجر كند ولي بعدا تغيير عقيده داده است.

به گزارش خبرگزاري رويترز از پاريس ، فرانسوآ مولن دادستان پايتخت فرانسه در يك كنفرانس خبري گفت : اين اظهارات اوليه عبدالسلام كه بايد با احتياط بررسي شوند خود يك رشته مسائل ديگر بوجود خواهد آورد كه وي بايد در مورد آنها توضيح دهد. '
عبدالسلام كه پس از حملات تروريستي پاريس تحت تعقيب ترين فرد در اروپا بود، سرانجام توسط پليس بلژيك دستگير و بازداشت شده است .
دادستاني بلژيك نيز تاييد كرده است كه وي اظهارات مشابهي در جريان بازجويي در اين كشور ايراد كرده است.
فرانسه خواستار استرداد عبدالسلام مهمترين مظنون بازمانده از حملات ماه نوامبر در پاريس شده است ولي به گفته مولن فرآيند اين استرداد حداقل سه ماه طول خواهد كشيد.
شبك ** 1403 **1917