حكومت فدرالی تهدیدی برای جغرافیا و تاریخ سوریه است

تهران-ایرنا- شواری عالی عشایر و قبایل سوریه در استان حسكه سوریه روز شنبه ضمن مخالفت با اعلام حكومت فدرالی در شمال این كشور، اعلام كرد كه این اقدام مرزهای جغرفیایی و تاریخ سوریه را تهدید می كند.

به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، شورای عالی عشایر و قبایل سوریه در استان حسكه اعلام كرد: اعلام آنچه كه از آن با عنوان «حكومت فدرالی در شمال سوریه» یاد می شود، به قانون اساسی كشور صدمه می زند و تهدیدی برای مرزهای جغرافیایی و تاریخ كشور به شمار می رود.
بر اساس این گزارش كردهای سوریه روز پنج شنبه گذشته در پایان نشستی دو روزه كه با حضور بیش از 200 تن از چهره های كرد در منطقه «رمیلان» در حومه شرقی استان حسكه برگزار شد، «حكومت فدرالی» اعلام كردند.
در پایان این نشست اعلام شد كه شركت كنندگان در این نشست، تشكیل دولت فدرال كردی در مناطق «كوبانی»، «عفرین» و «الجزیره» را كه كردها از آن به عنوان «روژاوا» یاد می كنند، تائید كرده اند.
این در حالی است كه دولت سوریه روز پنج شنبه اعلام كرده بود كه این تصمیم هیچگونه اعتبار رسمی و سیاسی نخواهد داشت.
همچنین منبعی آگاه در وزارت خارجه سوریه گفت: دولت جمهوری عربی سوریه به هرطرفی كه درصدد ضربه زدن به وحدت سرزمین و یكپارچگی ملت سوریه از جمله شركت كنندگان در نشست شهر الرمیلان استان حسكه هشدار می دهد.
آمریكا نیز روز چهارشنبه گذشته اعلام كرد كه با تشكیل دولت خودمختار و فدرال كردی در سوریه مخالف است.
استان حسكه یكی از مناطق كردنشین سوریه و در شمال شرقی این كشور واقع است. شهر حسكه مركز استان حسكه ‌است و شهرهای قامشلو، دیرك، راس العین و عمودا از مهمترین شهرهای این استان به شمار می روند. شهرهای عمودا، دیرك، تربه سپی و گرگی لگی از شهرهای كردنشین اطراف حسكه هستند كه از سوی شورای عالی كردهای سوریه اداره می‌شوند.
خاورم**9329** 1583 **