۲۹ اسفند ۱۳۹۴،‏ ۱۶:۴۱
کد خبر: 82007822
T T
۰ نفر
ستايشگران اعتدال

شهركرد-ايرنا-در جشن فروردين،درخت ها رخت كهنه بر آستان دلاويز باغ بزار مي آويزند تا غصه دنيا به گزاف، نقد عمر ببرد.

نوروز، نه يك جشن اساطيري است آنگونه كه تاريخ بدان اشاره دارد و نه جشني است شاهاني،كه نوروز يك جريان فرهنگي مردمي است ، به پاس نو شدگي در زمان كه مردم آن را ستايش كرده اند.
از اين روست كه جشن فروردين ايرانيان، تنها جشن باستاني بوده است كه در روزهاي بهار برگزار مي شده است و اين نو شدگي در زمان را مردم از بهار گرفته اند و بيشتر جشن هاي باستان يا در تابستان يا در زمستان برگزار مي شد.
مهمترين رويكرد نوروز در باور عام، گواهي دادن به آينده است ،از آن جهت كه مردم در روزهاي نخستين بهار، سيم و رز خود را براي يك سال زرع و كشت رو مي كنند و نسبت روزهاي نيامده نااميد نيستند.
در جشن بهاري فروردين ،نوروز محور اعتدال است چونان كه نه تفريط زمستاني دارد نه افراط تابستاني،از اين دور در همه تاريخ مردم، ستايشگران اعتدال فرورديني بوده اند.
اعتدال فرورديني يكي از مهمترين مولفه هاي نوروز در نيز ايرانيان به شمار رفته است چرا كه اين اعتدال به آباداني سرزميني و نو شدن نيز منجر مي شده است.
براساس همين تفكر اعتدال محور فرورديني،سازمان ملل نيز نوروز را بزرگترين جشن بشر قلمداد مي كند و آن را نمادي از اعتدال جهاني مي داند.
اكنون جشن نوروز در بيش از 10 كشور جهان و 11حوزه فرهنگي نوروز به صورت رسمي و در 40 كشور جهان به صورت نيمه رسمي به عنوان جشن بزرگ مردم شناخته مي شود و اين جشن به عنوان يكي از جشن هاي نوعدوستي و انسان دوستي ايرانيان از دوران كهن تاكنون در جهان شناخته شده است.
ستايشگران اعتدال ،به واسطه همين مانايي نوروزي است كه جشن فروردين را قرن هاست زنده نگهداشته اند و مردم هرگز نگذاشته اند اين جشن بي اثر يا فراموش شود.
به گزارش ايرنا،همزمان با جشن نوروز ،مردم پارسي زبان و برخي از كشورهاي حوزه نوروز، آيين هايي از جمله استقبال از بهار، ديد و بازديد و پاسداشت رفتگان خويش را گرامي مي دارند.
2097 / 1539