خدمات بهينه سلامت براي مسافران نوروزي در استان مركزي تدارك شده است

اراك - ايرنا - معاون توسعه مديريت و منابع انساني دانشگاه علوم پزشكي اراك گفت: خدمات بهينه بهداشتي و درماني در قالب كميته سلامت ستاد خدمات سفر استان مركزي براي نوروز تدارك شده است.

علي ابرازه روز شنبه در جريان بازديد از مراكز درماني دولتي اراك در گفت و گو با ايرنا افزود: كميته سلامت سفر استان در دو بخش بهداشت و درمان و سلامت زيست محيطي تشكيل شده و فعاليت خود را از 26 اسفند ماه امسال تا 15 فروردين سال آينده خواهد داشت.
وي گفت: در تعطيلات نوروزي تمامي مراكز بيمارستاني استان و درمانگاه هاي روستايي دائر است و در بيمارستان هاي دولتي پزشك مقيم خدمات رساني دارد.
معاون توسعه مديريت و منابع انساني دانشگاه علوم پزشكي اراك گفت: علاوه برخدمات رساني سلامت از طريق 15 بيمارستان دولتي استان، 30 درصد بخش خصوصي نيز در قالب برنامه مصوب در شهرستان هاي ساوه و زرنديه، تفرش، فراهان و آشتيان، شازند، كميجان وخنداب، خمين، محلات و دليجان ارائه خدمات تشخيصي و درماني دارند.
دكتر ابرازه فعاليت ديگر كميته سلامت نوروزي استان را در قالب بهداشت محيط عنوان كرد و گفت: تمامي مراگز اقامتي و پذيرايي شهري و بين راهي استان همچنين مراكز خدماتي و تفريحي در ايام نوروز از سوي ماموران بهداشتي دانشكده علوم پزشكي مورد بازديد قرار مي گيرند و با خاطيان برخورد قاطع مي شود.
وي عنوان كرد: 44 پايگاه فعال اورژانس و هشت پايگاه سلامت در مبادي ورودي شهرها و جاده هاي خطرناك استان مركزي در تعطيلات نوروزي فعاليت دارند و علاوه بر آن يك دستگاه اتوبوس آمبولانس نيز در زنجيره خدمات اورزانسي در نوروز امسال در استان فعاليت مي كند.
وي گفت: فعاليت در حوزه سلامت امري خطير و حساس است و حضور پرسنل سختكوش درماني و بهداشتي در تعطيلات تنها با عشق به حرفه شان توجيه دارد.

6013/

سرخط اخبار استان‌ها