مشتركين برق استان سمنان در طرح ساعت زمين مشاركت كنند

سمنان - ايرنا - مديرعامل شركت نيروي برق استان سمنان از مشتركان برق اين استان خواست با خاموش كردن مصارف غير ضروري وسايل خانگي در حركت جهاني ساعت زمين مشاركت كنند.

سيد محمد موسوي زاده روز شنبه گفت: ' ساعت زمين ' يك جنبش جهاني است كه از سال 2007 پايه گذاري شده است.
وي افزود : اين حركت ارزشمند، يكي از فعاليت هاي مهم آموزشي است كه در يك زمان مشخص، تمامي مردم جهان را به امر حفظ محيط زيست و صرفه جويي انرژي در سطح دنيا فرا مي خواند.
وي تصريح كرد : در اين رويداد، مردم جهان چراغ ها ودستگاه هاي برقي غير ضروري را به مدت يك ساعت خاموش مي كنند تا زمينه صرفه جويي را بياموزند.
وي يادآور شد : ازساعت 20:30 الي 21:30 امشب 29 اسفند ماه (19 مارس 2016) ساعت زمين در سال جاري مي باشد و شركت توزيع برق استان سمنان نيز با خاموش كردن چراغ هاي تمام ساختمان هاي اداري در اين آئين جهاني مشاركت مي كند.
6026/6301

سرخط اخبار استان‌ها