زباله پارك های آبادان در آستانه نوروز با همكاری شهروندان جمع آوری شد

آبادان - ایرنا - جمعی از مردم، گردشگران و اعضای سازمان نظام مهندسی آبادان با شعار ' اندیشه زیبا - شهر زیبا'در حركتی نمادین، زباله های پارك های شهر را جمع آوری كردند.

وقتی كیسه های پلاستیكی كه به طور عمده از ˈپلیمرˈ تولید شده، وارد زندگی شد، ابداع این محصول تازه صنعت را كه خریدهای روزمره را آسان كرده به تماشا نشستیم و نمی دانستیم كه با این ابداع جدید، محیط زیست و زندگی خود و آیندگان را در معرض آسیب جدی قرار داده ایم.
بررسی دیدگاه زیست محیطی اسلام، بیانگر آن است كه در آموزه های دینی، پرهیز از اسراف، تاكید در بهره برداری بهینه از منابع، گسترش منابع طبیعی تجدید پذیر، ایجاد انگیزه های درونی برای حفظ عوامل زیست محیطی و رعایت بهداشت محیط مورد تاكید است.
دستورهای اسلام و توصیه های حضرت رسول اكرم صلی الله علیه وآله، مسلمانان را بر آن می دارد تا با احترام به طبیعت و عوامل زیست محیطی و رعایت حقوق آنها، رشد و تعالی خویش را رقم بزنند.
از سوی دیگر، بسیاری از آیات قرآن وقتی كه درباره آب، خاك، باد و دیگر عوامل زیست محیطی بحث می كنند، ضمن بیان منافع مادی این عوامل، از آنها به مثابه آیه ای كه آدمی را از فیزیك به سمت متافیزیك سوق می دهد، یاد كرده است.
حضور پررنگ پلاستیك كه زندگی را از جهاتی ساده تر كرد، ولی تاثیر حضور مواد سمی آنها در طبیعت بحرانی است كه نمی توان آن را نادیده گرفت.
هر ساله هزاران ماهی، پرنده، خزنده و پستاندار تنها به دلیل حضور ناخواسته پلاستیك در محیط زندگی شان نابود می شوند. نباید حیات هیچ موجودی در اثر وجود پلاستیك در محیط به خطر بیفتد.
بر اساس اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد.
از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است.
براساس یافته های علمی، بین 50 تا 300 سال زمان نیاز است تا نیمی از مواد پلیمری مورد استفاده در كیسه های پلاستیكی كه از تركیبات پلیمری سبك ساخته می شود، به چرخه طبیعت بازگردد.
با درك عمق فاجعه ای كه در آینده ای نه چندان دور به وقوع می پیوندد، لازم است برای نجات نسل خود و تامین زندگی آیندگان چاره ای بیندیشیم.
*** اقدام فرهنگی مردم و گردشگران آبادان برای جمع آوری زباله
در این اقدام فرهنگی و محیط زیستی از پارك معلم حد فاصل خیابان یك احمد آباد تا محل فعلی دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی آبادان واقع در ابتدای خیابان اروسیه، علاوه بر تشویق مردم و میهمانان نوروزی به مشاركت در جمع آوری زباله از محیط شهری، در خصوص نریختن زباله در محیط زیست و محیط شهری فرهنگ سازی شد.
این فعالیت مدنی و فرهنگی با هدف پاكسازی پارك ها و فضای سبز شهری در آستانه تحویل سال نو برگزار شد.
حضور كودكان به این اقدام فرهنگی زیبایی خاصی بخشیده بود به گونه ای كه كودكان پرانرژی، با دریافت كیسه زباله، دستكش و ماسك در جمع آوری زباله ها از روی زمین از یكدیگر پیشی گرفته و با یكدیگر رقابت كردند.
جمع آوری زباله ها از پارك های شهر آبادان علاوه بر استقبال مردم، مورد استقبال میهمانان نوروزی قرار گرفت و آنان نیز در این اقدام فرهنگی و محیط زیستی مشاركت فعال داشتند.
3015/6125

سرخط اخبار استان‌ها