اینترپرتر: ظریف، حرفه ای و جلادهنده بی بدیلی است

كوالالامپور – ایرنا – تارنمای موسسه سیاست های بین المللی استرالیا در سیدنی با معرفی 'محمدجواد ظریف' به عنوان وزیر امور خارجه ای كه نمونۀ آن وجود نداشته است، نوشت: وی به استرالیا آمد، دید، به خوبی سخن گفت و رفت.

به گزارش ایرنا، تارنمای 'اینترپرتر' وابسته به موسسه سیاست های بین المللی استرالیا كه در سیدنی مستقر است روز شنبه با اشاره به سفر هفته گذشته رئیس دستگاه دیپلماسی كشورمان به كانبرا و سیدنی و چند سخنرانی در این دو شهر، نوشت: ظریف؛ وزیر امور خارجه ای است كه نمونۀ آن وجود نداشته است.
این تارنما از ظریف به عنوان 'یك حرفه ای جلادهنده' یاد كرد 'كه قادر بود هر سئوالی كه از وی پرسیده می شود را به درستی پاسخگو باشد'.
این تارنما نوشت: موضوعی در سخنان ظریف كه ایران را جلو انداخت، ایجاد تفاوت بین سعودی ها و ایران بود. هر دو در تلاش برای تاثیرگذاری در منطقه هستند. هر دو بر سر تاثیر در منطقه با هم رقابت می كنند، و ظریف سعی كرد عربستان سعودی را به گونه ای به تصویر بكشد كه عامل بی ثباتی منطقه است، همان اقدامی كه اوایل سال جاری در نیویورك تایمز انجام داد.
'اینترپرتر' نوشت: اشاره ظریف به عربستان به عنوان 'به اصطلاح متحد' و دوست آمریكا در خلیج فارس نیز قابل توجه بود. مفهوم ضمنی این بود كه این كشورها با هم متحد واقعی نیستند، اینكه ممكن است ایران یك متحد واقعی باشد.
'ظریف همچنین سنت دموكراسی در ایران را مورد تاكید قرار داد و گفت كه این امر در سایر كشورهای منطقه وجود ندارد .'
تارنمای موسسه سیاست های بین المللی استرالیا نوشت: وزیران خارجه هم سیاستمدار و هم فروشنده هستند. با استناد به سفر كوتاه ظریف، ایران وزیر امور خارجه ای در اختیار دارد كه در هر دو مورد استاد و زبردست است.
این تارنما نوشت: سفر وزیر امور خارجه ایران كه در 22 سال گذشته برای نخستن بار انجام شد، به طور تعجب برانگیزی چند تیتر ایجاد كرد.
'اینترپرتر' نوشت: به طور قطع، ظریف همراه با یك هیات تجاری نیامد، ولی با وجود یك بازار 80 میلیونی گسترده با طبقه متوسط كارآفرین و یك نظام آموزشی قوی، رسانه ها كاملا یك نگاه بخشی به این سفر داشتند.
براساس این گزارش، تجارت و اقتصاد هدف اصلی سفر وزیر امور خارجه ایران بود، اما رسانه ها توجه بسیار كمی به آن داشتند. بازگشایی دفتر تجاری استرالیا در سفارت این كشور در تهران مورد توجه قرار نگرفت و قربانی خبرهای مربوط به بازگشت پناهجویان شد كه بسیاری این خبر را مهم جلوه دادند.
'اینترپرتر' نوشت: مطبوعات استرالیا عكسی از محمدجواد ظریف و 'مالكوم ترنبول' نخست وزیر استرالیا منتشر نكردند و مطبوعات قطری شاید تنها جایی بود كه یك عكس از این دیدار منتشر كرد.
آساق**241**1611

سرخط اخبار جهان