فردا شب ساعت‌ها یك ساعت به جلو كشیده می شود

تهران- ایرنا-بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی كشور فردا شب (یكشنبه یكم فروردین ماه) در ساعت 24 یك ساعت به جلو كشیده می‌شود.

به گزارش ایرنا، بر اساس 'قانون تغییر ساعت رسمی كشور ' مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی كشور در ساعت 24 اول فروردین ماه هر سال یك ساعت به جلو كشیده می شود.
بر اساس ماده واحده این قانون، ساعت رسمی كشور هر سال در ساعت 24 روز اول فروردین یك ساعت به جلو كشیده می شود و در ساعت 24 روز سی ام شهریور به حال سابق بازگردانده می شود.
حركت تمام وسایل نقلیه عمومی، قطارها و هواپیماها بر اساس ساعت رسمی انجام خواهد شد.
امروزه هفتاد و هفت كشور جهان با استفاده از شیوه تغییر ساعات رسمی، برنامه خود را تنظیم می‌كنند. اما زمان جلو و عقب كشیدن ساعت در این كشورها یكسان نیست.
كشورهای اروپایی از آخرین یكشنبه ماه مارس تا آخرین یكشنبه ماه اكتبر و آمریكا و كانادا از دومین یكشنبه ماه مارس تا اولین یكشنبه ماه نوامبر (به مدت هفت ماه) ساعت رسمی خود را جلو می‌كشند.
ایران نیز در سال 1357 ساعت رسمی كشور به ساعات تابستانی و زمستانی تقسیم شد، اما مدتی بعد این روند به حالت تعلیق در آمد. سال 1370 نیز در دوران دولت سازندگی بر اساس محاسباتی هیأت وزیران ایران مصوبه‌ای را به تصویب رساند كه طی آن ساعت رسمی كشور همه ساله در اول فروردین ماه یك ساعت جلو كشیده شود و در سی و یكم شهریورماه به حالت اول بازگردانده شود، اما دولت نهم (محمود احمدی نژاد) در اسفند ماه سال 1384 این مصوبه را ابطال ساخت.
اقتصام**2022** 1559

سرخط اخبار ورزش