فراخوان بان كي مون براي اشاعه پيام اميد و تجديد حيات نوروز

تهران - ايرنا - دبيركل سازمان ملل متحد در پيامي به مناسبت روز جهاني نوروز خواستار اشاعه پيام اساسي نوروز يعني اميد و تجديد حيات در سراسر جهان شد.

به گزارش ايرنا از مركز اطلاعات سازمان ملل متحد ـ تهران، دبيركل سازمان ملل متحد در پيامي به مناسبت روز جهاني نوروز (21 مارس 2016 برابر 2 فروردين 95) اين روز را به همه كساني كه در سراسر جهان آن را جشن مي گيرند و افرادي كه از اين ميراث فرهنگي غني بهره مند هستند تبريك گفت.
بان كي مون با تاكيد بر اين كه نوروز سنتي باستاني با مناسبت امروزي است، گفت: روح دوستي، همبستگي و احترام به محيط زيست طبيعي نوروز، با ارزش هاي سازمان ملل متحد منطبق است.
وي گفت: صدها ميليون انساني كه در سراسر جهان اين سنت را گرامي مي دارند، نماينده طيف گسترده تجربه انسان هستند و سنت هاي آنان غني و متنوع است به شكلي كه بافته اي از جلوه ها و نمادهاي فرهنگي را ارائه مي دهند.
دبيركل سازمان ملل متحد با بيان اين كه جشن هاي نوروز در جهان، احترام مشترك براي تجديد حياتي است كه از اعتدال بهاري سرچشمه گرفته است گفت: تمامي مردم مي توانند از اين حس تازگي الهام بگيرند.
بانكي مون ادامه داد: نوروز از مرزهاي ملي، تقسيمات مذهبي و ساير تفاوت ها فراتر رفته و جوامع را با پيوندهاي حسن نيت متحد مي كند و چنين هدف مشتركي مي تواند به صعود انسانيت در اين لحظه تاريخي كمك كند.
وي با اشاره اين كه ما در نخستين سال از دستور كار توسعه پايدار 2030 قرار داريم گفت: ديدگاه ما، زندگي با منزلت براي همه مردم و همچنين نخسيتن سال براي توافق تاريخي پاريس درباره تغييرات اقليمي است كه داراي توان بالقوه زيادي براي شروع آينده اي نوين است.
دبيركل سازمان ملل متحد با تاكيد بر اين كه درگيري، تبعيض و ساير موارد نقض حقوق بشر همواره هزينه زيادي داشته افزود: بايد منشا ايجاد مشكلات را از بين برد و با اقدامهاي دلسوزانه به اين رنج ها پايان داد.
بانكي مون گفت: با تمركز بر روابط خوب، نظارت زيست محيطي و صلح پايدار، نوروز مناسبتي است براي تقويت تصميم ما در جهت اين كه هيچ كس در سفر ما به سوي آينده اي بهتر عقب نماند.
وي در پايان گفت: اجازه دهيد همه مردمي كه نوروز را جشن مي گيرند قادر سازيم تا آن را با شادي و معنا جشن بگيرند و پيام اساسي نوروز يعني اميد و تجديد حيات در سراسر را اشاعه دهيم.
فراهنگ**9132 1568

سرخط اخبار فرهنگ