سانحه هوايي در روسيه ؛ سرخط روزنامه هاي اسپانيا /29 اسفند

مادريد- ايرنا- سقوط هواپيماي مسافربري در جنوب روسيه ، دستگيري صلاح عبدالسلام در بلژيك ، بسته شدن مرزهاي اروپا از امروز و استعفاي وزير كار بريتانيا ، از مهم ترين عناوين خبري روزنامه هاي روز شنبه اسپانيا است .

**ال پاييس
- 62 نفر در سقوط هواپيما در جنوب روسيه كشته شدند
- ديوان عالي‌ برزيل انتصاب دا سيلوا به عنوان وزير را لغو كرد
- صلاح عبدالسلام آخرين تروريست كماندوي پاريس در بروكسل دستگير شد
- اروپا مرزهاي خود را به روي پناهجوياني كه از جنگ مي‌ گريزند بست
- وزير كار بريتانيا پس از رياضت هاي كامرون استعفا داد

**ال موندو
- دو اسپانيايي در ميان 62 كشته سانحه هوايي در جنوب روسيه
- بلژيك، صلاح عبدالسلام هشتمين تروريست پاريس را شكار كرد
- اروپا از امروز درها را به روي پناهجويان مي‌ بندد
- وزير كار بريتانيا به دليل اختلاف نظر با كامرون استعفا داد
- وزير ورزش برزيل پنج ماه قبل از بازيهاي المپيك استعفا داد

**آ ب ث
- يك هواپيما با 62 سرنشين در روسيه سقوط كرد
- صلاح عبدالسلام در بلژيك دستگير شد
- بحران روز افزون سياسي ، برزيل را به سوي شكست اجتماعي مي‌ برد
- وزير كار بريتانيا در اعتراض به رياضت هاي كامرون استعفا داد
- اتحاديه اروپا ، پناهجوياني كه وارد يونان شوند را به تركيه باز مي‌ گرداند

**لا وانگوارديا
- دو كشته در ميان 62 قرباني سانحه هوايي در روسيه
- عبدالسلام در بروكسل به دام افتاد
- اتحاديه اروپا همه پناهجوياني كه به سواحل يونان برسند را به تركيه بازمي‌ گرداند
- پوتين ساخت پل بين كريمه و روسيه را يك ماموريت تاريخي قلمداد كرد
اروپام *1*491**1488 ** 1583 **

سرخط اخبار جهان