كارشناس روس: آمریكا خودداری روسیه از پیروی از سیاست های واشنگتن را تهدید واقعی می داند

مسكو - ایرنا - «آندرانیك میگرانیان» رئیس شعبه نیویورك «انستیتو دمكراسی و همكاری روسیه» (از پژوهشگاه های نزدیك به كرملین) گفت: آمریكا خودداری روسیه به پیروی از سیاست های واشنگتن را تهدیدی واقعی برای خود می داند و به همین دلیل این كشور را دشمن خود می خواند.

به گزارش ایرنا، خبرگزاری روسیا سگودنیا نوشت، میگرانیان روز شنبه با اشاره به اظهارات اخیر اشتون كارتر كه روسیه را تهدیدی اصلی برای كشور خود خوانده بود، گفت: این اظهارات برای منفعت جویی بیان شده است و در گذشته نیز مقامهای آمریكایی چنین ادعایی را در مورد روسیه مطرح كرده بودند.
بر اساس اطلاعات رسانه های روسی، اشتون كارتر وزیر دفاع آمریكا به تازگی در نشستی در كمیته امور نیروهای مسلح سنای آمریكا، روسیه را در مكان نخست فهرست كشورهای تهدیدكننده آمریكا نامید.
كارتر گفت كه بودجه آمریكا در سال 2017 با توجه به تهدیدهای ناشی از روسیه، چین، كره شمالی، ایران و گروه های تروریستی تنظیم شده است. پنتاگون برای این منظور تقاضای بودجه نظامی 583 میلیارد دلاری كرده است.
كارشناس ارشد موسسه دمكراسی و همكاری روسیه در ادامه سخنان خود گفت: سیاستمداران و رسانه های آمریكایی از آغاز بحران اوكراین (در سال 2014) روسیه را سیاه نمایی كرده و در این اقدامات ضدروسی و تهدید خواندن روسیه بقدری پیش رفته اند كه هر گونه مخالفت با این گونه ادعاها موجب از دست رفتن وجهه فرد مخالف می شود.
میگرانیان خاطرنشان كرد: اكنون در كنگره آمریكا و ناتو چنین دیدگاهی حاكم است و به همین دلیل درخواست افزایش بودجه نظامی آمریكا شده و اوباما هم متهم شده است كه به افزایش توانمندی ارتش آمریكا توجه كافی نمی كند و این ارتش تضعیف شده است.
كارشناس روس گفت: منظور مقام های آمریكایی از تهدید خواندن روسیه این است كه روسیه دشمن این كشور بوده و مقام های این كشور و ژنرال های ناتو بارها گفته اند كه باید روسیه در ردیف دشمنان قرار بگیرد.
وی افزود: در هر حال مساله، تعیین اصطلاحات برای مشخص كردن نوع روابط روسیه و آمریكا نیست بلكه ماهیت موضع گیری واشنگتن در مورد مسكو مطرح است.آمریكا نمی تواند این واقعیت را بپذیرد كه روسیه در نظام جهانی كه از سوی واشنگتن تحمیل می شود قرار نمی گیرد.
میگرانیان كه از اساتید بنام دانشگاه روابط بین الملل مسكو وابسته به وزارت امور خارجه است، خاطرنشان كرد: مقام های آمریكایی معتقدند كه روسیه و چین وضعیت كنونی نظام مناسبات جهانی را نمی پذیرند. این وضعیت برقرار شده شامل سلطه و برتری آمریكا و متحدانش بر كل جهان است.
وی تصریح كرد: «مقامهای آمریكایی بر این باورند كه روسیه و چین نقش شركای كوچكتر و كشورهای مطیع را نمی خواهند بپذیرند و اقدامات خودسرانه آمریكا در نقاط مختلف جهان را قبول نمی كنند.»
این كارشناس روس نتیجه گیری كرد كه این مخالفت و تمایل نداشتن روسیه برای پیروی از سیاست های آمریكا، مقام های این كشور را به شدت ناراحت و خشمگین كرده است و از این رو خواهان بازدارندگی شدید روسیه هستند.
اروپام*391 **1488 **1572

سرخط اخبار جهان