خدمات رساني 18 هزار نيروي فوريت هاي پزشكي در ايام نوروز

تهران-ايرنا - وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت : در ايام نوروز 18 هزار نفر از نيروهاي مراكز فوريت هاي پزشكي به مسافران خدمت ارائه مي كنند.

به گزارش روابط عمومي ستاد مركزي هماهنگي خدمات سفر، سيدحسن قاضي زاده هاشمي با بيان اين خبر اظهار كرد: پرسنل و كادر درماني و تجهيزات بيمارستاني براي ارائه خدمات شايسته به مسافران در ايام نوروز بسيج شده اند.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با بيان اينكه تمهيدات لازم براي ارائه خدمات درماني مطلوب به مسافران انديشيده شده است، افزود : اين نيروها ممكن است از بروز برخي حوادث ناگوار جلوگيري كنند اما بخشي ديگر از ايمني سفر به خود مسافران بستگي دارد تا با رعايت مسائل ايمني از سفر خود در كنار خانواده لذت بيشتري ببرند.
وي تاكيد كرد: تمهيداتي كه وزارت بهداشت در ايام نوروز 95 براي مسافران انديشيده جهت پيشگيري از حوادث ناگوار نيست، چرا كه تحقق اين مهم به خود مردم بستگي دارد.
وي تصريح كرد: درست است كه در مورد خودرو و مناطق حادثه خيز جاده اي همواره اعتراضاتي داشته ايم اما اين را هم مي دانيم كه رفع اين مشكلات به راحتي امكان پذير نيست و قطعاً زمان بر خواهد بود. بنابراين مردم بايد مراقب بوده و با رعايت نكات ايمني بيشتر حادثه خيز بودن جاده اي در اين ايام را كاهش دهند.
قاضي زاده هاشمي با بيان اينكه رعايت نكات بهداشتي هنگام استفاده از غذاهاي بين جاده اي بايد مورد توجه مسافران نوروزي قرار گيرد،ادامه داد: به نظر مي رسد، به لحاظ كمي آمادگي بالايي نسبت به سال گذشته ايجاد شده است و از جهت كيفي نيز سعي شده اوژانس ها تجهيز شونداما همه اين ها بخشي از كار است و بخش ديگر مستلزم رعايت نكات اميني از سوي مسافران در طول سفر است.
وي بيان كرد: طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته، 21 پايگاه اورژانس جاده اي نيز در ايام تعطيلات نوروز 95 به مسافران خدمات ارائه مي دهند.
فراهنگ 1568

سرخط اخبار فرهنگ