درخواست موگريني از جامعه جهاني براي تحريم روسيه، سرخط روزنامه هاي روسيه/ 29 اسفند ماه

مسكو - ايرنا - درخواست موگريني از جامعه جهاني براي تحريم روسيه، اعلام ارزيابي مثبت رئيس بانك مركزي روسيه در مورد دورنماي رشد اقتصاد اين كشور و منفعت جويي مالي پنتاگون از موضوع تهديد روسيه، مهمترين عناوين روزنامه هاي روسيه در روز شنبه 29 اسفند ماه است.

***ماسكوفسكي كامسامولتس
- پوتين از پل در دست احداث متصل كننده منطقه كريمه به خاك روسيه بازديد كرد
- فهرست تحريمي ساوچنكو شامل تحريم 46 مقام روس از سوي اوكراين منتشر شد
- پسكوف به بيانيه موگريني كه خواستار تحريم بين المللي روسيه شده بود، پاسخ داد

*** راسيسكايا گازتا
- ستاد كل نيروهاي مسلح روسيه: هواپيماهاي روسي در عمليات آزادسازي شهر تدمر سوريه شركت دارند
- كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مهاجران غيرقانوني را به تركيه پس مي فرستند
- رئيس بانك مركزي روسيه دورنماي رشد اقتصاد اين كشور را مثبت ارزيابي كرد

*** نوويه ايزوستيا
- اتحاديه اروپا از كشورهاي عضو سازمان ملل دعوت براي پيوستن به تحريم هاي ضدروسي كرد
- در مسكو اجتماع صدهزار نفري در حمايت از الحاق كريمه به روسيه برگزار شد

*** ايزوستيا
- اتحاديه اروپا و تركيه پناهجويان خارجي را بين خود تقسيم كردند
- پنتاگون از موضوع تهديد روسيه منفعت جويي مي كند
- اتحاديه اروپا خواستار پيوستن كشورهاي عضو سازمان ملل به تحريم ها عليه روسيه شد

*** كامرسانت
- كره شمالي با پرتاب موشك مي خواهد آمريكا را به مذاكرات بكشاند
- تركيه و اوكراين به نظام ويزاي شنگن نزديك مي شوند
اروپام*1*391 **1488 **1572

سرخط اخبار جهان