آنكارا- ايرنا- روزنامه آيدينليك تركيه روز شنبه نوشت: مناطق تحت كنترل مخالفان سوريه به صورت محل تربيت و آموزش تروريست هايي كه از مناطق مختلف جهان به سوريه عزيمت كرده اند درآمده است.

به گزارش روز شنبه ايرنا از آنكارا، اين روزنامه نوشت: در كانونهاي تحت كنترل گروههاي مخالف در شمال سوريه نير گروههاي منتسب به پ.ك.ك بعداز آموزشهاي نظامي به تركيه وارد و در مناطقي همانند جزيره و سور در درگيري با نيروهاي نظامي و انتظامي تركيه شركت مي كنند.
به نوشته اين روزنامه بخشي از خاك سوريه با حمايتهاي آمريكا، اتحاديه اروپا تحت كنترل نيروهاي داعش، النصري، گروههاي كرد سوري، ارتش موسوم به آزاديبخش و القاعده درآمده است و دهها هزار خارجي منتسب به كشورهاي مختلف از سوي اين گروهها تحت آموزشهاي تروريستي قرار مي گيرند و مناطق تحت كنترل مخالفين سوري به صورت مهمترين مراكز آموزش تروريستها درآمده است.
اين روزنامه به نقل از يك كارشناس بازنشسته سازمان اطلاعات و امنيت تركيه كه نامش را فاش نكرده، نوشت: باز كردن مرزهاي تركيه با سوريه اشتباه بود و مرز 900 كيلومتري تركيه با سوريه با اين سياست به كنترل گروههاي تروريست درآمد و اين گروهها سپس در مناطقي كه از دست نيروهاي دولتي خارج شده بود اقدام به ايجاد اردوگاههاي آموزش تروريست كردند.
به نوشته اين كارشناس اطلاعاتي تركيه، نيروهايي كه از سوي داعش آموزش ديده اند بيشتر كشورهاي اروپايي را تهديد مي كنند و نيروهايي كه در شمال سوريه تحت آموزش قرار مي گيرند به تركيه اعزام مي شوند و اتباع روس نيز كه به سوريه عزيمت مي كنند بعد از طي آموزشهاي تروريستي به كشورخود بازگشته و اقدام به انجام عملياتهاي تروريستي مي كنند.
اين روزنامه با اشاره به رخدادهاي تروريستي ماههاي گذشته در شهرهاي مختلف اروپايي و تركيه نوشت: تمامي افرادي كه اين رخدادها را سازماندهي كرده بودند در سوريه آموزش ديده بودند.
خاورم**2012 **1488 **1599

سرخط اخبار جهان