درس هاي بهار طبيعت براي انسان ها و مسئولان - آيت الله سيد محمد غروي

ما آغاز سال نو را طبق برخي روايات با دعاي معروف «يا مُقلّبَ القلوبِ و الأبصار، يا مُدبِّرَ الليلِ و النَّهار، يا مُحوِّلَ الحَولِ و الأحوال و حوِّل حالَنا إلي أحسنِ الحال» شروع مي كنيم و از خداوند متعال كه دگرگون كننده دلها و بينش هاست ، بخواهيم كه ما را به بهترين حال برساند.

خداوند متعال است كه انسانها و حال ها را تغيير و دگرگون مي كند، او تدبير كننده روز و شب و مقلب القلوب است و همه ما بايد در سال جديد از اين تغيير و تحولات و دگرگوني ها درس عبرت بگيريم و به خود بياييم.
همه انسان ها در آغاز سال جديد، از خداوند متعال بخواهند كه حال آنها را به بهترين حال قرار دهد، چقدر خوب است انسان از همين تحويل سال كه آغاز بهار و دگرگوني در طبيعت است ياد بگيرد كه سردي ها، خشكي ها و ركودها را كنار بگذارد و گرمي، نشاط و رويش را در وجود خود تحقق ببخشد.
انسان همزمان و همگان با تحول و بهار، خود را نيز دگرگون و تلاش كند تا كدورت ها، كينه ها و نامهرباني ها را كنار بگذارد و در خود يك تحول شگفت و شگردي را ايجاد كند و تا از نسيم رحمت او، ديگران هم برخوردار شوند.
چه زيباست كه در فصل دگرگوني طبيعت و شكوفايي بهار، دلهاي ما هم شكوفا شود به گونه اي كه ديگران از فضاي مهر، محبت و عطوفت آن استفاده كنند و بايد به گونه اي خود را تغيير دهيم كه رشد و شكوفايي بهار نيز در زندگي ما جلوه كند.
در فصل بهار و سال نو، انسان ها بايد صفا و وفايي بيشتر از قبل را براي خود و ديگران به ارمغان بياورد تا ساير انسان ها از گل هاي وجودي او نيز بهره مند شوند.
بهار يك درس بزرگ براي انسان ها است و حامل اين پيام براي انسان است كه شما هم مي توانيد در خود تغيير و تحول ايجاد كنيد و زندگي را نو و جديد كنيد، اخلاق و خصوصيات اخلاقي و معنوي خود را نيز تحول و ارتقاء ببخشيد و اميد است سال 1395، سالي باشد كه همه بوي خوش بهاري بدهند و زندگي همگان سرشار از مهر و محبت باشد.
درسال جديد بايد كينه ها و تندي ها را كنار گذاشت و به گونه اي باشيم كه وجود ما براي همه يك رحمت باشد همچنان كه بهار يك رحمت است و اين نويد را به انسان ها نيز مي دهد.
مسئولان نظام نيز بايد به گونه اي مطلوب از اين بهار استفاده كنند، چگونه بهار به گل مي نشيند و اين گل ها به ميوه مي رسند و ميوه ها را ديگران استفاده مي كنند، وجود مسئولان ما بايد مثل يك درخت مثمر و مفيد باشد تا همه بتوانند از وجود آنها برخوردار باشند و اين درس را بايد از بهار بگيريم.
*آيت الله سيد محمد غروي ، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم
7401/ 6133/

سرخط اخبار استان‌ها