۲۶ اسفند ۱۳۹۴،‏ ۸:۴۹
کد خبر: 82004244
۰ نفر
صداي پاي بهار - مريم رضايي *

چلچله هاي بهاري در راه هستند تا با آمدنشان دست ما را بگيرند و به ميهماني عطر خوش و بوي گل هاي رنگارنگ ببرند.

با آمدن بهار روبروي گل ها مي نشينيم و با نگاه به فراسوي افق شيرين، سلام مي دهيم بر همه اركان طبيعت، به درختاني كه سبزند و حيات را در رگ و روح جهان جاري مي كنند، سلام به پروانه هايي كه با بال هاي ظريفشان ما را به عشق و عرفان مي برند، سلام مي دهيم به نوروز و روزهاي روشن.
سلام مي دهيم به گل هاي بهاري، به بوي گل هاي پونه و نعنا، اقاقيا و گل نرگس.
به نسيم بهاري سلام مي دهيم نسيمي كه عطر شكوفه ها را به مشام مان مي رساند.
سلام مي دهيم به طبيعتي كه نجوا مي كند و از هر درش بري مي زايد، سلام مي دهيم به بيدهاي كنار رودها و نهرها، به چتر زيباي درختاني كه آشيانه پرندگاني همچون بلبل و چكاوك است، سلام به همه غنچه ها و شكوفه ها.
اي بهار مبداء جوشش و پويش، اي فصل نوشكفته خوش آمدي.
اي بهار! دستان پر مهر و گرمت را بر سينه داغديده و دل هاي پريشان ما بگذار تا ما نيز در نيمه شبي در فصل شكفتن، از ديده هايمان باراني بهاري بر سجاده خويش ببارانيم، آه و ناله خود را به بارگاه خداوندي برسانيم؛ باشد كه لباس گناه آلود خود را در جويبار بخشش حق شسته و وارد فردوس برين و راستي شويم.
اي بهار! ما تو را دوست داريم و مي خواهيم همچون تو سرشار از شادابي و زندگي باشيم.
چشم در چشم لحظه ها در سكوت زمان، سپري مي كنيم تا داروي شفا بخش بهار «يا مقلّبَ القلوبِ و الابْصارِ .....» را همراه با دعا ذكر گوييم.
بهار موسم شكفتن است، زماني كه بر درختان رنگ طبيعت مي پاشد، وقت دميدن عطر بيداري بر جسم خواب آلود خاك، اين همه عظمت و زيبايي فتبارك الله احسن الخالقين دارد.
همراه با نو شدن تن پوش هاي طبيعت، بهار معنا را در سرزمين وجودمان جستجو كنيم.
بهار مي آيد، با ترانه دل انگيز باران كه رگ هاي خاك را از عشق آكنده مي كند. باشد كه طراوت تن پوش سبز طبيعت را به ميهماني دلمان بخوانيم.
بهار علاوه بر اينكه محصول يگانگي است رهاورد تفاهم زمين و آسمان نيز است، بهار سخاوتمند است، دامني از گل به زمين مي بخشد كمي پاي درس بهار بنشينيم، به بهار بها دهيم زيرا ارزش بهار در توليد كنندگي نظير سبزه، گل و چشمه است.
بياييد بهار را به همه هديه دهيم...
خبرنگار ايرنا در استان كرمان