طرح هاي پژوهشي بايد براساس برنامه هاي اقتصاد مقاومتي باشد

بندرعباس- ايرنا- معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري هرمزگان گفت: طرح هاي پژوهشي بايد بر اساس برنامه هاي اقتصاد مقاومتي باشد و به توليد ثروت و رفاه جامعه منجر گردد تا افراد آثار اجراي اين طرح ها را از نزديك لمس كنند.

به گزارش يكشنبه خبرنگار ايرنا، علي رئوفي در نشست كارگروه تخصصي آموزش ، پژوهش ، فناوري و نوآوري هرمزگان بيان داشت :انجام طرح هاي پژوهشي در هرمزگان بايد با دادن اولويت به مراكز آموزش عالي و دستگاه هاي اجرايي استان باشد تا تصوير صحيح و درست از هرمزگان به مركز منعكس شود.
رئوفي اظهار داشت: دانشگاهها و دستگاههاي اجرايي برنامه ها و طرح هاي خود را براي انجام طرح هاي پژوهشي به كارگروه اعلام نمايند تا بر اساس آن سند آمايش توسعه استان بر اساس اسناد بالا دستي تنظيم گردد.
وي در اين نشست از مشاركت پايين دانشگاهها و دستگاههاي اجرايي استان در تهيه و اجراي طرح هاي پژوهشي در حوزه هاي مختلف صنعت ، كشاورزي ، توليد ، آب ، برق ، خدمات، بهداشت و ساير حوزه ها انتقاد كرد.
رئوفي ادامه داد: اين طرح ها توسط مراكز اموزش عالي و دستگاههاي اجرايي خارج استان انجام مي شود كه آشنايي خيلي كمي با ظرفيت ها و محدويت هاي هرمزگان دارند.
رئيس كارگروه تخصصي آموزش ، پژوهش ، فناوري و نوآوري هرمزگان تصريح كرد: اين ناآشنايي موجب مي شود تصوير ناقصي از توانمندي هاي هرمزگان به مركز انعكاس داده شود.
وي بيان داشت: براي برون رفت از اين مشكل تمام مراكز اموزش عالي و دستگاههاي اجرايي استان توانايي و برنامه هاي خود را براي انجام طرح هاي پژوهشي به كارگروه پژوهش و فناوري اعلام كنند.
اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: در راستاي شفافيت و اطلاع رساني در خصوص طرح هاي پژوهشي استان سامانه جامع طرح هاي پژوهشي توسط دانشگاه هرمزگان طراحي خواهد شد تا اطلاعات طرح هاي پژوهشي راحت تر در اختيار متقاضيان قرار گيرد.
7198/ 6048

سرخط اخبار استان‌ها