كشت گياهان دارويي در چهارمحال و بختياري، درآمدزايي با حفظ محيط زيست

شهركرد- ايرنا- توسعه كشت گياهان دارويي، امروزه علاوه بر مصارف درماني، يكي از راه هاي كسب درآمد با استفاده از ظرفيت هاي زيست محيطي است.

به گزارش ايرنا، توسعه كشت گياهان دارويي با توجه به ويژگي هاي زيست محيطي و تنوع آب و هوايي چهارمحال و بختياري از اولويت هايي است كه از سوي دولت يازدهم مورد توجه قرار گرفته است.
اجراي طرح پايلوت كشت گياهان دارويي در مراكز شهرستان هاي 9 گانه چهارمحال و بختياري، با هدف جلوگيري از انقراض گونه هاي در معرض خطر علاوه بر حفظ اين گونه ها، رونق اقتصادي و افزايش اشتغال را به دنبال دارد.
هم اكنون توسعه كشت گياهان دارويي در زمين هاي جنگلي، منابع ملي و مستثنيات و استفاده از توان بخش خصوصي در ترويج اين طرح، به عنوان يكي از محورهاي توسعه چهارمحال و بختياري مورد توجه ويژه قرار گرفته است.
رئيس مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي چهارمحال و بختياري در اين خصوص به خبرنگار ايرنا گفت: راه اندازي باغ گياهان دارويي منطقه زاگرس در اين استان، زمينه تحول اقتصادي را در اين منطقه فراهم مي كند.
محمدعلي طالبي اظهار داشت: اين باغ با تمركز بر توليد گياهان دارويي منطقه زاگرس در 47 هكتار از زمين هاي كشاورزي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي چهارمحال و بختياري در شهركرد راه اندازي مي شود.
وي تأكيد كرد: مزاياي اقتصادي و اجتماعي توليد گياهان دارويي و دستيابي به افق هاي تعيين شده تا سال 1404 در سند ملي گياهان دارويي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1392، باعث بالا بردن سهم ايران در تجارت جهاني گياهان دارويي، صادرات، توسعه اشتغال و كارآفريني و بهره برداري از مزاياي گياهان دارويي در سلامت و تندرستي را زمينه سازي مي كند.
طالبي ايجاد كلكسيون زنده گياهان دارويي بومي، ايجاد ژرم پلاسم گياهان منطقه زاگرس، ايجاد ذخيره گاه ژنتيكي گياهان دارويي براي تكثير و تقويت رويشگاه هاي طبيعي، تحقيقات كاربردي روي گياهان دارويي و داروهاي گياهي، معرفي گياهان جديد دارويي و خواص آنها، آموزش كاربران محلي، ايجاد انگيزه كشت گياهان دارويي با هدف اشتغال و تجاري سازي و ايجاد جاذبه هاي گردشگري را مهمترين اهداف راه اندازي باغ گياهان دارويي منطقه زاگرس برشمرد.
رئيس مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي چهارمحال و بختياري بيان داشت: تنوع گونه اي در جنس هاي بادام، بلوط، بنه، زالزالك، زبان گنجشك، شيرخشت و گون در كوه هاي زاگرس چشمگير است.
طالبي عنوان داشت: چهارمحال و بختياري از نظر پوشش گياهي و به خصوص گياهان علفي و بوته اي بسيار غني است و گونه هاي گياهي استان يك هزار و 400 گونه تخمين زده مي شود.
وي اظهار كرد: از اين تعداد 390 گونه، گياهان دارويي و معطر بوده كه افزون بر 70 گونه آن انحصاري چهارمحال و بختياري است.
طالبي ادامه داد: اين باغ مي تواند مركز تحقيقات مهمي براي محققان، استادان و دانشجويان و جوابگوي نيازهاي تحقيقاتي رشته هاي علوم مرتبط با گياهان باشد.
وي يادآور شد: راه اندازي باغ گياهان دارويي چهارمحال و بختياري 130 ميليارد ريال اعتبار نياز دارد و در صورت راه اندازي اين باغ بين 30 تا 40 سال، گونه هاي گياهي مورد نظر را در سردخانه هاي استاندارد اين مركز مي توان نگهداري كرد.
استاندار چهارمحال و بختياري نيز خشكسالي را عامل تخريب منابع طبيعي استان در سال هاي اخير دانست و گفت: ورود انسان به منابع طبيعي و برداشت بي رويه گياهان به ويژه گياهان دارويي، خطر نابودي و انقراض برخي گونه هاي گياهي را افزايش داده است.
قاسم سليماني دشتكي اضافه كرد: به همين منظور، تشكيل كارگروه احياي گياهان دارويي و توسعه آن در دستور كار قرار گرفته تا با برنامه ريزي علمي و ايجاد صنايع تبديلي و تكميلي، از اين ظرفيت براي كاهش نرخ بيكاري و سرعت بخشي به توسعه استان استفاده شود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي چهارمحال و بختياري نيز در اين باره گفت: سهم استان براي توسعه گياهان دارويي بايد متناسب با اهداف افق سال 1404 مشخص باشد.
اسماعيل عامري گلستان اظهار كرد: براي تهيه سند توسعه توليد گياهان دارويي در چهارمحال و بختياري بايد اقدامات استاني طبق راهبردهاي علمي تعريف و رونق بازار و افزايش درآمد استاني مورد توجه قرار گيرد.
وي عنوان داشت: كشت گياهان دارويي بومي و اختصاصي چهارمحال و بختياري مانند بومادران، كرفس، گل گاوزبان، موسير، آويشن، مرزه و غيره بايد جزو اهداف اين سند باشد.
سرپرست دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري چهارمحال و بختياري نيز گفت: با توجه به اهميت توسعه كشت و استفاده از گياهان دارويي، مجوز تأسيس سلامتكده طب سنتي در استان از سوي وازرت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صادر شده و بزودي از سوي جهاد دانشگاهي اين مركز در استان ايجاد مي شود.
ملك محمد قربان پور بيان كرد: كشت گياهان دارويي بايد همراه با تكنولوژي جديد، صنايع مرتبط، بازاريابي و تجاري سازي صورت گيرد.
به گزارش ايرنا، زيرساخت هاي لازم براي راه اندازي باغ گياهان دارويي زاگرس در چهارمحال و بختياري مانند آب، برق و گاز هم اكنون در سايت 47 هكتاري مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان واقع در شهركرد آماده است.
چهارمحال و بختياري محل رويش يك هزار و 400 گونه گياه دارويي بوده كه از اين تعداد 390 گونه گياهي، دارويي و معطر انحصاري اين استان هستند.
7362/ 6014/1772