جنگل كاري اقتصادي و اجتماع محور، راهبرد اصلي حفظ منابع طبيعي است

گنبدكاووس - ايرنا - معاون امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، جنگل كاري اقتصادي بامشاركت مردم را راهبرد اصلي درحفظ منابع طبيعي دانست و گفت: تنها با اعتبارات دولتي نمي توان اين منابع ملي و خدادادي را حفظ كرد.

به گزارش خبرنگار ايرنا، بهزاد انگورج روز پنجشنبه درمراسم اعطاي تنديس افراي هيركاني كه در شهرستان مينودشت در شرق استان گلستان برگزار شد، اظهار داشت: امروز به جاي وابستگي صرف به درآمد چوب از جنگل كه بيشتر منابع طبيعي را تخريب مي كرد، جنگل كاري هاي اقتصادي بامشاركت مردم در دستور كار قرار گرفته است.
وي با بيان اينكه طرح هاي جنگل كاري اقتصادي در راستاي مديريت چند منظوره جنگل صورت مي گيرد، گفت: در اين طرح ضمن توانمندسازي جوامع محلي و بهره برداران، منابع جنگلي نيز حفظ شود.
انگورج اضافه كرد: در گذشته طرح هاي جنگل كاري اجتماع محور نبود و تنها عده اي خاص از منابع طبيعي و جنگل برداشت مي كردند كه به نوعي اقتصاد جنگل وابسته به چوب بود و بيشتر اثر تخريبي داشت.
وي با اشاره به اجراي پروژه مديريت چندمنظوره جنگل هاي هيركاني، تصريح كرد: اين طرح كه براساس مطالعات مشاوران ملي و بين المللي صورت گرفته است، به دنبال افزايش بهره وري از جنگل با استفاده از ظرفيت هاي مردمي بويژه جوامع محلي و بهره برداران با حفظ گونه هاي گياهي و حيواني است.
معاون امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، اجراي اين طرح را در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي نيز دانست و يادآور شد: با اجراي كامل اين طرح ضمن ايجاد درآمد پايدار براي جوامع محلي، نگراني هاي تخريب منابع طبيعي نيز از بين مي رود.
وي، كاشت درختان مثمر و تنوع گونه هاي جنگلي را از ديگر راهبردها در اجراي طرح مديريت چند منظوره جنگل هاي هيركاني و ديگر طرح هاي حوزه منابع طبيعي برشمرد و گفت: جوامع محلي و بهره برداران مي توانند ازمحل فروش محصول اين گونه ها سطح درآمد و معيشت خود را ارتقا دهند.
انگورج همچنين از اجراي 20 هزار هكتار جنگل كاري در سراسر كشور درسال جاري خبر داد و افزود: تعهد سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري درسال 94 كه چند ماه ازسال 95 (تا زمان آب شدن برف ها) را نيز شامل مي شود، حدود يكصد هزار هكتار است.
در اين مراسم كه معاون برنامه ريزي، توسعه مديريت و منابع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، مديركل منابع طييعي و آبخيزداري گلستان و فرماندار مينودشت حضور داشتند از 20 گروه و شركت تعاوني فعال و محلي استان هاي گلستان،مازندران و گيلان كه در پروژه مديريت چند منظوره جنگل هاي هيركاني مشاركت فعال و موثر دارند، با اهداي لوح سپاس و تنديس افرا تجليل شد.
طرح جامع مديريت چند منظوره جنگل هاي هيركاني (خزري) با مشاركت مردم در سه استان گيلان، مازندران و گلستان درسطح 120 هزار هكتار از جنگل هاي هيركاني منطقه شمال كشور از سال 92 آغاز شده است.
جنگل هاي هيركاني واقع در شمال ايران و در طول ساحل جنوبي درياي خزر و نيمرخ شمالي رشته كوه هاي البرز با مساحت تقريبي حدود دو ميليون هكتار واقع است و داراي اكوسيستم منحصر بفرد از گونه هاي گياهي و جانوري است.
اين پروژه توسط دولت جمهوري اسلامي (سازمان جنگل ها و مراتع كشور) و برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) و با حمايت تسهيلات محيط زيست جهاني (GEF) به صورت مشترك در يك برنامه پنج ساله درچارچوب مديريت مشاركتي و چند منظوره در حال اجراست.
براي اجراي اين پروژه 540 هزار دلار از سوي برنامه توسعه سازمان ملل متحد اختصاص يافته و از سوي سازمان جنگل ، مراتع و ابخيزداري نيز 150 ميليارد ريال سرمايه گذاري صورت گرفته است.
درحال حاضر اين طرح به صورت پايلوت (نمونه) در چهار حوزه جنگلي شامل جنگل هاي دو و سه هزار و نيز بليران مازندران، جنگل فريرود - زيلكي رود گيلان و جنگل چهل چاي گلستان در حال اجراست.
حفظ تنوع زيستي، يكپارچگي اكوسيستم و پايداري خدمات اكوسيستمي در سيماي جنگل هاي هيركاني و تغيير مديريت وابسته به چوب به مديريت چندمنظوره به جنگل از مهمترين اهداف اجراي اين طرح است.
در اجراي اين طرح دستگاه هاي مختلف از جمله محيط زيست، جهادكشاورزي، منابع طبيعي، آب منطقه اي، ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و برخي دستگاه هاي مرتبط و مهمتر از آن مردم بومي و محلي چهار حوزه جنگلي فوق مشاركت دارند.
به گفته مجري اين طرح ملي، نتيجه اين پروژه، حفظ و پايداري جنگل هاي هيركاني به عنوان ميراث ارزشمند و بازگردادن منافع آن به مردم محلي است.
اقتصاد و مشاغل پايدار جنگل، بهبود وضعيت زيستي، سازگاري با تغيير اقليم، توانمندسازي جوامع محلي و نيز تفرج و طبيعت گردي با كمترين تخريب زيست محيطي پنج استراتژي سبز اين طرح است.
استان گلستان از استان هاي شمالي كشور داراي 542 هزار هكتار جنگل و 862 هزار هكتار مرتع با حدود دو هزارو 200 هكتار حوزه آبخيز است.
پروژه جامع مديريت چند منظوره جنگل هاي هيركاني (خزري) در حوزه جنگل چهل چاي استان گلستان در مساحت 25 هزار و 680 هكتار در حال اجراست.
اين جنگل در قسمت جنوبي شهرستان مينودشت در شرق استان گلستان و در منطقه كوهستاني آن واقع است و زيستگاه گونه هاي مهم بين المللي جانوري شامل گرگ و خرس قهوه اي و گونه هاي گياهي شامل سفيد پلت، سرخدار ، گردوي جنگلي و انجيلي است.
/3039/1860