بارش باران 50 ميليارد ريال به بخش گوهران بشاگرد خسارت وارد كرد

بندرعباس- ايرنا- بخشدار بخش گوهران بشاگرد در شرق هرمزگان از خسارت 50 ميليارد ريالي بارش باران به 9 روستاي اين بخش خبر داد.

به گزارش خبرنگار ايرنا، يوسف حسيني روز چهارشنبه به خبرنگاران اظهار داشت: عمده خسارت وارده به اين روستاها در بخشهاي آب، برق، آبخيزداري و كشاورزي بوده كه موجب قطع شكبه هاي برق و تخريب تمام شبكه آبرساني اين روستاها شده است.
وي افزود: در مجموع 20 ميليارد ريال به بخش كشاورزي، 20 ميليارد ريال بخش آب روستايي و 10 ميليارد ريال نيز به بخش برق و آبخيزداري اين 9 روستا خسارت وارد شده است.
به گفته حسيني روستاهاي تيدر، درشهر، كسيه ايي ،بينگ ،بيورچ ،بشنو، پاكوه سياه و ورونچ ، 9 روستا با جمعيت چهار هزارو 500 نفر هستند كه بارش باران موجب وارد آمدن خسارت به آنها شده است.
وي ميزان بارش باران در اين روستاها را 150 ميلي متر اعلام كرد و گفت: با تلاش هاي انجام شده برق شش روستا وصل شده و تلاش مي شود برق سه روستاي ديگر نيز وصل شود.
حسيني خاطرنشان كرد: اين بارندگي و طغيان رودخانه ها موجب قطع راه ارتباطي 21روستاي بخش گوهران شد كه با تلاش ماموران راهسازي به طور موقت تمامي راه هاي روستايي بازگشايي شده است.
شهرستان بشاگرد در 300 كيلومتري شرق بندرعباس مركز استان هرمزگان واقع شده است.
بارش شديد باران از روز گذشته در اكثر نقاط هرمزگان بويژه در مناطق شرقي و شمالي استان آغاز كه اين باران موجب طغيان رودخانه ها و وارد آمدن خسارت به برخي مناطق شده است.
7198/ 6048/ 6042