سال 94؛ سال تثبيت فرآيند اجراي قانون حمايت از شركت هاي دانش بنيان

تهران- ايرنا- سرپرست امور شركت ها و موسسات دانش بنيان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري گفت: سال 94 را بايد سال به نتيجه رسيدن پيگيري هاي چند ساله براي اجراي كامل قانون حمايت از شركت هاي دانش بنيان ناميد.

سيدمحمد صاحبكار خراساني روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمي ايرنا افزود: در سال 94 بعد از سال ها، قانون حمايت از شركت هاي دانش بنيان به صورت جدي وارد فاز اجرايي شد، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در اين سال به صورت گسترده فرآيند ارزيابي خود را تثبيت كرد و در كنار آن صندوق نوآوري و شكوفايي به صورت گسترده وارد مرحله اعطاي تسهيلات به شركت هاي دانش بنيان شد.
وي بيان كرد: در حال حاضر بيش از 5000 ميليارد ريال در كميته اعتباري صندوق نوآوري و شكوفايي براي پرداخت تسهيلات به شركت هاي دانش بنيان تصويب شده است و براي بيش از هزار و 200 شركت معافيت مالياتي از سوي كارگروه ارزيابي پيگيري و اجرايي شده است.
صاحبكار خراساني ادامه داد: در راستاي اجراي كامل قانون حمايت از شركت هاي دانش بنيان، معافيت هاي گمركي از طريق سامانه گمرك جمهوري اسلامي عملياتي شد، همچنين در خصوص جواز تاسيس پروانه بهره برداري براي شركت هاي دانش بنيان و شركت هايي نيز كه مشكل جواز تاسيس در شعاع 120 كيلومتري محدوده شهرها داشتند، در آذرماه امسال با دريافت مصوبه اي از سوي هيات دولت اين مشكل نيز برطرف شد.
وي با اشاره به اين كه سال 94 را بايد سال به نتيجه رسيدن پيگيري ها و تلاش ها براي اجراي كامل قانون حمايت از شركت هاي دانش بنيان ناميد، افزود: از زمان نوشتن قانون تا اجرايي شدن آن روند طولاني بايد طي شود، خوشبختانه در سال 94 اين فرآيند به صورت جدي تثبيت شد و اين گام بسيار بزرگي از سوي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري بود، بعضا قوانيني را در كشور مي بينيم كه سال ها وجود دارند و به دليل اينكه پيگيري كننده جدي وجود نداشته است، اين قوانين صرفا روي كاغذ مانده اند. خوشبختانه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، به صورت جدي فرآيند قانون حمايت از شركت هاي دانش بنيان را دنبال مي كند.
وي با اشاره به اينكه تمام اين اقدامات فعاليت هايي بوده كه در سال 94 پيگيري شد، افزود: بيش از 11 هزار شركت به سامانه كارگروه نظارت و ارزيابي شركت هاي دانش بنيان مراجعه كرده ونام كاربري ايجاد كرده اند، از اين تعداد حدود پنج هزار شركت وارد فرآيند اجرايي كارگروه شده اند و حدود دو هزار و 200 شركت نيز جزء شركت هاي مشمول مزاياي قانون شناخته شده اند، تمامي فعاليت هاي انجام شده حاصل تلاش شبكه اي عظيم شامل ارزيابان ، پارك هاي علم و فناوري و شركت هاي ارزيابي بوده است.
صاحبكار خراساني يادآور شد: در بخش معافيت مالياتي براي شركت هاي دانش بنيان، براي سال مالي 92 براي 40 شركت به مبلغ 6 ميليارد تومان معافيت مالياتي در نظر گرفته شد كه اين مبلغ براي سال مالي 93، 60 ميليارد تومان براي هزار و 200 شركت درنظر گرفته شده است كه اكنون در حال بررسي مي باشد.
وي ادامه داد: با توجه به آماري كه وجود دارد، فرآيند معافيت مالياتي براي سال 94 را نيز شروع كرده ايم با تكميل فرآيند اظهارنامه مالياتي شركت هاي دانش بنيان در پايان تير ماه 95 به سازمان امور مالياتي كشور، نامه اي از سوي كارگروه مبني بر اين كه چه شركت هايي در خصوص چه فعاليت هايي معاف از پرداخت ماليات هستند، ارايه مي شود.
صاحبكار خراساني بيان كرد: در خصوص معافيت گمركي نيز شركت هاي دانش بنيان مي توانند براي چهار دسته از محصولات، شامل محصولاتي كه مي خواهند به عنوان نمونه اوليه وارد كنند و مهندسي معكوس داشته باشند، ماشين آلات خط توليد شركت، تجهيزات آزمايشگاهي كه براي آزمايشگاه شركت مصرف دارند و نيز هر موادي كه براي فعاليت تحقيق و توسعه شركت نياز دارند، معافيت گمركي دريافت كنند.
وي افزود: البته اين معافيت گمركي مشمول مواد اوليه نيست كه شركت ها بخواهند مواد اوليه وارد كرده و توليد كنند.
صاحبكار خراساني در خصوص مسير سبز گمركي نيز گفت: مسير سبز گمركي يك مسير تسهيل شده است كه شامل بازرسي هايي است كه از كالاهاي شركت هاي دانش بنيان انجام مي شود و زمان كمتري را مي برد. با مذاكراتي كه با گمرك جمهوري اسلامي داشته ايم، توافق كرده اند كه شركت هاي دانش بنيان از مسير سبز گمركي استفاده كنند، در مسير سبز گمركي با توجه به اعتمادي كه به شركت هاي دانش بنيان در اظهارنامه گمركي وجود دارد، شرايط راحت تري حاكم است.
وي گفت: حمايت از معافيت گمركي براي شركت هاي دانش بنيان يكي ديگر از خدماتي است كه كارگروه ارزيابي شركت ها و موسسات دانش بنيان در سال 94 براي شركت هاي دانش بنيان پيگيري و اجرا كرد.
وي در خصوص عمده فعاليت كارگروه در سال 95 نيز افزود: در سال 95 كار اصلي كارگروه گسترش فرآيندهايي است كه در قانون ديده شده است، در سال 94 براي 1200 شركت دانش بنيان براي معافيت ازسال مالي 93 به سازمان امور مالياتي كشور تقاضا داده شده است، اين تعداد براي سال مالي 94 به بيش از دوهزار شركت خواهد رسيد.
وي با بيان اينكه اين امور بايد در سال 95 دنبال شود، گفت: فعاليت هايي كه در سال 94 انجام شد، بايد در سال هاي آينده به صورت ابعاد گسترده تري كار شود و آن را بهبود دهيم.
وي يادآور شد: در ارزيابي شركت هاي دانش بنيان، حوزه فناوري اطلاعات، ارتباطات و الكترونيك رتبه اول و حوزه بيوتكنولوژي جايگاه دوم به لحاظ تعداد شركت هاي دانش بنيان متقاضي ارزيابي و حجم مالي شركت هايي را كه در اين حوزه ها فعال بوده اند، داشته ايم.
لايحه قانون حمايت از شركت هاي دانش بنيان در سال 86 به منظور تقويت اقتصاد دانش بنيان و توسعه نوآوري و فناوري در كشور تهيه و در سال 88 اين لايحه به تصويب هيات وزيران رسيد و سپس براي تاييد نهايي به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد كه در نهايت در سال 89 با يك وقفه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. به دنبال تصويب اين لايحه، آيين نامه هاي قانوني اين حوزه جديد در سال هاي 90 و 91 به تصويب هيات وزيران رسيد، در قانون حمايت از شركت هاي دانش بنيان مهمترين مسئله اين بود كه چه شركت هايي، دانش بنيان هستند، به همين منظور كارگروه ارزيابي اين شركت ها با رياست معاون علمي و فناوري رياست جمهوري و نماينده تام الاختيار چندين وزارتخانه تشكيل شد، كارگروهي كه فرا وزارتخانه اي عمل مي كند و شناسايي شركت هاي دانش بنيان و حمايت از آنان را مد نظر دارد.
بر اساس آيين نامه اين قانون، حمايت از شركت هاي دانش بنيان، تنها در صورت داشتن نوآوري انجام مي شود، معمولا براي شركت هاي دانش بنيان، تاييديه يك تا دو ساله توسط كارگروه ارزيابي شركت هاي دانش بنيان صادر مي شود كه بعد از اين مدت نيز شركت براي حفظ دانش بنيان بودن خود و استفاده از حمايت هاي درنظر گرفته، بايد نسبت به ارتقاي سطح فعاليت هايش اقدام كنند.
مجوزهاي كارگروه تشخيص صلاحيت و ارزيابي شركت هاي دانش بنيان مادام العمر نيست و تاكنون به هيچ شركتي مجوز مادام العمر داده نشده است. بنابراين بر اساس قانون حمايت از شركت هاي دانش بنيان در كشور، اين دسته از شركت ها همواره مورد پالايش و ارزيابي قرار مي گيرند، به طوري كه در ارزيابي هاي انجام شده، همواره تعدادي به ليست اين شركت ها افزوده و برخي از ليست شركت هاي دانش بنيان حذف شده اند.
علمي ** 9340**2017