۱۹ اسفند ۱۳۹۴،‏ ۲:۱۰
کد خبر: 81995896
T T
۰ نفر
حداقل دستمزد سال 95 كارگران، 14 درصد افزایش یافت

تهران- ایرنا- برطبق مصوبه بامداد روز چهارشنبه جلسه شورای عالی كارحداقل دستمزد سال 95 كارگران 14درصد افزایش یافت كه با احتساب پایه سنوانی، مزایای مسكن، بن اقلام مصرفی وحق اولاد به ازای دو فرزند، دریافتی كارگران درسال آینده تا مبلغ یك میلیون و134 هزار و599 تومان افزایش می یابد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، حداقل مزد درسال 95 روزانه 270722 ریال تعیین شد بطوریكه از ابتدای سال 95 رقم حقوق كارگران ازمبلغ 7 میلیون و124هزار و250 ریال در سال 94 به رقم 8 میلیون و121 هزارو660 ریال در سال 95 افزایش می یابد.
با اعمال افزایش این بند مزد شغل كارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر كارگران نباید از مبلغ روزانه 270722 ریال كمتر باشد.
نرخ پایه سنوات در سال 95 در مورد كارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون كار كه دارای یكسال سابقه كار شده و یا یكسال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان كارگاه گذشته باشد اعم از اینكه حق سنوات یا مزایای پایان كار خود را تسویه حساب كرده باشند یا خیر، روزانه 10هزار ریال تعیین می شود.
همچنین بابت مزایای مسكن 200 هزار ریال، بن اقلام مصرفی یك میلیون ویكصد هزار ریال و حق اولاد به ازای دو فرزند یك میلیون و 624 هزار 332 ریال پرداخت می شود.
شبد**(3)9123**1953

سرخط اخبار اقتصاد