وزارت ارتباطات و سازمان حفاظت محیط زیست تفاهم نامه همكاری امضا كردند

تهران - ایرنا - تفاهم نامه همكاری بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان حفاظت محیط زیست با هدف گسترش فناوری های نوین ارتباطی به حفاظت محیط زیست به امضا رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا محمود واعظی و معصومه ابتكار امروز سه شنبه در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این تفاهم نامه همكاری را امضا كردند.
این تفاهم نامه، گسترش فناوری های نوین ارتباطی برای حفاظت از محیط زیست را آسان تر خواهد كرد.
تفاهم نامه همكاری میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان حفاظت محیط زیست برای تحقق اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حفاظت محیط زیست به عنوان یك وظیفه عمومی و اجرای احكام و تكالیف مندرج در ماده 189 قانون برنامه پنجم توسعه كشور و اجرای سیاست دولت مبنی بر توسعه فناوری اطلاعات، ایجاد دولت الكترونیكی و با هدف توسعه خدمات الكترونیكی امضاء شد.
این تفاهم، تحقق اهداف توسعه پایدار و ارتقای نقش و جایگاه فناوری اطلاعات به عنوان فناوری سبز را ممكن می سازد.
كاهش مصرف انرژی، جمع آوری، بازیافت و امحاء زباله های الكترونیكی و جلوگیری از توسعه آلودگی ها، كاهش آلودگی های الكترونیكی زیست محیطی، ایجاد رفاه و سلامت الكترونیكی، توسعه صنایع با فناوری های پیشرفته مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهیه مشخصات و ضوابط زیست محیطی مرتبط و اعمال آن در مناطق مختلف كشور و همچنین تقویت و توسعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست با بهره گیری از زیرساخت ها و منابع كشوراز اهداف این تفاهمنامه است.
اقتصام ** 2078 ** 9314 ** 2023