استاندار اصفهان بر تعطيلي معادن غيرمجاز گچ و خاك تاكيد كرد

اصفهان-ايرنا- استاندار اصفهان گفت: براساس طرح جامع مقابله با گرد و غبار، تمام معادن گچ و خاك موجود در شعاع 50 كيلومتري شهر اصفهان بايد تعطيل شود.

به گزارش ايرنا و به نقل از اداره كل روابط عمومي استانداري اصفهان، رسول زرگرپور روز دوشنبه در هشتمين جلسه كميته استاني مقابله با گرد و غبار افزود: چهار معدن گچ و خاك در شعاع 50 كيلومتري اصفهان فعاليت مي كنند كه تاكنون دو معدن تعطيل شده است و دو معدن ديگر نيز بايد هرچه زودتر بسته شود.
وي با اشاره به ساماندهي واحدهاي توليد آجر گفت: 349 واحد توليد آجر در شهرستان هاي اصفهان، شاهين شهر و برخوار وجود دارد كه 51 واحد آن فاقد مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت و محيط زيست بودند كه تعيين تكليف شدند.
زرگرپور افزود: از اين تعداد 131 واحد داراي مجوز موقت هستند كه زمان مجوز آنها رو به اتمام است و در صورتي كه از صنايع جديد و سازگار با محيط زيست استفاده نكنند، بايد تعطيل شوند.
وي اضافه كرد: ادامه فعاليت 9 واحد توليد آجر ديگر منطقه كه با استفاده از روش هاي نوين فعاليت مي كنند مشروط به تخريب بخش هاي سنتي اين واحدهاست.
زرگرپور ادامه داد: 98 واحد داراي مجوز دائم محيط زيست و سازمان صنعت، معدن و تجارت هستند كه بايد طبق برنامه زمانبندي محيط زيست از آلايندگي خارج و ضوابط زيست محيطي را رعايت و در راستاي ادغام واحدها و به روز شدن فعاليت خود اقدام كنند.
استاندار اصفهان همچنين با اشاره به كوره هاي گچ و خاك گفت: تاكنون‌61 كوره تعطيل شده است و بايد براي شروع نشدن فعاليت مجدد آنها كوشيد.
وي گفت: پديده گرد و غبار بعنوان معضل جدي مخرب و مساله دار استان داراي دو منشاء اساسي طبيعي و انساني است.
زرگرپور افزود: با منشاء طبيعي اين پديده با استفاده از طرح هاي سازمان منابع طبيعي و برنامه ريزي صورت گرفته از جمله كشت 10 هزار هكتار تاغ در كانون هاي ايجاد گرد و غبار و غيره مقابله مي شود.
وي افزود: منشاء انساني پديده گرد و غبار ابعاد مختلف دارد كه اصلي ترين آن وجود معادن گچ، خاك ، آجر و...است.
استاندار اصفهان در باره الگوي كشت نيز گفت:‌ بايد براساس دستورالعملي، زمان شروع و پايان ميزان آب توزيعي به كشاورزان در اختيار جهاد كشاورزي باشد تا اين سازمان بر اساس استمرار جريان آب بتواند الگوي كشت را تعيين كند.
زرگرپور با اشاره به اينكه با اجراي طرح 9 ماده اي در طول اين دو سال تلاش شده است تا اين موضوع مورد توجه قرار گيرد، افزود: سازمان آب منطقه اي بايد به اين دستورالعمل پايبند باشد تا ايجاد الگوي كشت كشاوزران با شتاب بيشتري ادامه يابد.
6027/8116

سرخط اخبار استان‌ها