مونسان: بايد از فضاي پسا برجام براي اصلاح بروكراسي اقتصادي استفاده كنيم

كيش - ايرنا- مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش وجود بروكراسي سنگين حاكم بر فضاي اقتصادي كشور را از موانع مهم بر سرراه سرمايه گذاران خارجي دانست و گفت: رشد و توسعه مناطق آزاد نيازمند بهبود فضاي عمومي كسب وكار است و بايد از فضاي پسا برجام درمسير اصلاح بروكراسي اقتصادي استفاده كنيم.

به گزارش روز دوشنبه سازمان منطقه آزاد كيش، نشست بازنگري طرح جامع كيش با حضور مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش، جمعي از معاونان و مديران اين سازمان و گروه مشاوران اين طرح برگزار شد و نتايج طرح مميزي جزيره كيش با تشريح موضوعات بررسي شده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
علي اصغر مونسان در اين نشست از متخصصان و مشاوران خواست با نگاهي جامع به مسائل كشور، براي رفع مشكلات مناطق آزاد راهكار ارائه كنند.
وي به اهميت طرح جامع و نقش آن در تعيين خط مشي كيش براي رسيدن به توسعه و پيشرفت اشاره كرد و گفت: نتايج بدست آمده بايد مورد بررسي و پايش دقيق قرار گيرد تا با كمترين ميزان انحراف طرح جامع كيش بازنگري و اجرايي شود.
رئيس هيات مديره سازمان منطقه آزاد كيش اظهاركرد: در بررسي الگوهاي موفق جهان در زمينه مناطق آزاد و گردشگري و كسب راهكار بايد شرايط كنوني كشور مورد توجه قرار گيرد و پشتوانه هاي قانوني كشور درمورد برنامه ها بررسي شود.
مونسان گفت: براي اداره كيش ديگر نمي توان با روش هاي گذشته اقدام كرد زيرا در شرايط كنوني وجود مراكز خريد متنوع و حضور برندها در سراسر كشور باعث شده سفر با انگيزه خريد كاهش يابد ، در زمان حاضر نياز است به توسعه ديگر جاذبه ها و جذب گردشگر تجاري بپردازيم.
وي وجود بروكراسي سنگين حاكم بر فضاي اقتصادي كشور را از مهمترين موانع بر سر راه سرمايه گذاران خارجي دانست و گفت: رشد و توسعه مناطق آزاد نيازمند بهبود فضاي عمومي كسب وكار و اقتصاد كشور است پس بايد درپي راهكارهاي مناسب براي كشور باشيم تا از فضاي پسا برجام در مسير اصلاح بروكراسي هاي اقتصادي استفاده كنيم.
مونسان تاكيد كرد: دركنار اجراي ماموريت ،در پي ايجاد راهكار و مزيت هاي جديد هستيم اما براي تبيين مسير روشن بايد تمام راهكارها مطابق با شرايط واقعي كشور باشد و براي اين موضوع شناسايي مشكلات مناطق آزاد و راهكارهاي رفع آن يك ضرورت است.
مونسان گفت: علاوه بر الكترونيكي كردن فرآيندها و معرفي هشت سامانه الكترونيكي در سال جاري، طرح هاي بزرگتري نيز در دست طراحي است كه از آن جمله مي توان به تبديل كيش به قطب فعاليت شركت هاي خارجي، اجراي پروژه شهر هوشمند و درپي آن شهر رسانه، فعاليت شركت هاي IT ،ICT توسعه صنايع شيلات و ارتقاِ شبكه تلفن همراه اشاره كرد.
وي از كارشناسان و مشاوران خواست طرح ها و راهكارهاي خود را در راستاي توسعه كيش براساس اسناد بالا دستي كشور، برنامه ششم توسعه و برنامه هاي اقتصاد مقاومتي طراحي و پيشنهاد كنند.
1630**1641/ 1650