۱۶ اسفند ۱۳۹۴،‏ ۱۵:۱۷
کد خبر: 81992276
۰ نفر
بيش از 700 ميليون نفر به آب سالم دسترسي ندارند

تهران-ايرنا-مديركل يونسكو در پيامي به مناسبت روز جهاني آب با اشاره به اينكه در بين سال هاي 1990 تا 2010 حدود 2.3 ميليارد نفر به منابع آب آشاميدني سالم دسترسي پيدا كردند، گفت:هنوز بيش از 700 ميليون نفر به آب سالم، تميز و مناسب براي يك زندگي سالم و بهداشتي دسترسي ندارند.

به گزارش روز يكشنبه گروه علمي ايرنا ازكميسيون ملي يونسكو-ايران، درپيام خانم ايرينا بوكووا آمده است:گزارش جهاني توسعۀ آب سازمان ملل در سال 2016 تخمين زده است كه حدود 2 ميليارد نفر در جهان همچنان نيازمند دسترسي به بهداشت مناسب هستند.بسياري از كشورهاي در حال توسعه در مناطق جغرافيايي‌ قرار دارند كه مشكل شديد آب دارند و در نتيجه بيش از مناطق ديگر تحت تأثير تغيير اقليم آسيب مي‌بينند.
روز جهاني آب مصادف با دوم فروردين هر سال (۲۲ مارس) از سوي سازمان ملل نام گذاري شده‌است. روز جهاني آب اولين بار در سال ۱۹۹۲ ميلادي، در كنفرانس محيط زيست و توسعه سازمان ملل در شهر ريودوژانيرو برزيل رسماً مطرح شد.
بوكووا خاطرنشان كرد: تقاضا براي آب رو‌ به افزايش است، به ويژه در حوزۀ اقتصادهاي در حال ظهور در نقاطي از جهان كه كشاورزي، صنعت و شهرها با سرعت زيادي در حال رشد و توسعه هستند.تاوان زيادي بايد پرداخت كردبه همين دليل آب در رأس دستور كار جديد توسعۀ پايدار 2030 قرار دارد.
وي با بيان اينكه در هدف شمارۀ 6 از دستوركار به وضوح به موضوع آب اشاره شده است، گفت:در اين هدف از دستوركار 2030 براي توسعۀ پايدار تضمين دسترسي به آب و مديريت پايدار آب و بهداشت و اهميت آب در تحقق ساير اهداف دستوركار، از جمله براي پيشبرد چشم‌انداز اشتغال شايسته براي همه، موضوعي كه دركانون گزارش جهاني آب براي توسعه قرار دارد، برجسته شده است.
وي مي افزايد :‌آب براي كشاورزي، صنعت، حمل و نقل و توليد انرژي حياتي است. آب موتور رشد اقتصادي است. آب باعث ايجاد و حفظ مشاغل در جهان است. با اين حال، تحقق اهداف توسعه تنها در سايۀ دسترسي به منابع مناسب و كافي آب به‌عنوان يك مادۀ خام امكان‌پذير نيست. بهداشت و كيفيت آب همچنان از ضروريات ايجاد مشاغل شايسته هستند.
مدير كل يونسكو تصريح كرد:از ميان 2.3 ميليون مرگ مرتبط با آب در سال، 17 درصد مربوط به بيماري‌هاي قابل انتقال و آب آشاميدني ناسالم است. به همين دليل تأمين آب آشاميدني سالم و بهداشت در محل كار بايد به يك اولويت جهاني تبديل شود. مقابله با چالش ايجاد و حفظ مشاغل شايسته درشرايط تغيير اقليم و كمبود آب نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي بيشتر در علم، فن‌آوري و نوآوري است.
به گفته بوكووا شواهد حاكي از آن است كه سرمايه‌گذاري در حوزۀ خدمات و زيرساخت‌هاي آب مي‌تواند مزاياي بسياري هم در زمينۀ توسعۀ اقتصادي و هم شغل‌آفريني داشته باشد. اين سرمايه‌گذاري‌ها بايد در هماهنگي با بخش‌هاي مرتبط، از جمله كشاورزي، انرژي و صنعت انجام شود تا متضمن دست‌يابي به بهترين نتايج ممكن باشد.
به اعتقاد وي يونسكو در مقام نهاد هدايت‌گر سازمان ملل در زمينۀ آموزش آب و علوم آب، با تمام قوا براي تحقق اهداف ياد شده فعاليت مي‌كند. اقدامات يونسكو در چارچوب برنامۀ بين‌المللي آب‌شناسي و شبكۀ كرسي‌ها، كميته‌ها و مراكز ملّي آن، مؤسسۀ يونسكو-آي، اچ، اي براي آموزش آب كه از سال 2003 تاكنون هزاران دانشمند و مهندس را از كشورهاي در حال توسعه در حوزۀ آب تربيت كرده است از آن جمله هستند.
ايرينا بوكووا ادامه داد: برنامۀ جهاني ارزيابي آب يونسكو اطلاعاتي به‌روز در زمينۀ منابع آب شيرين در جهان در اختيار دولت‌ها و جامعۀ بين‌الملل قرار مي‌دهد كه از اين اطلاعات در سياست‌گذاري‌هاي مرتبط هم استفاده مي‌شود.
علمي(1)**1023**1440