بخش كارآفريني استان يزد نيازمند 36 هزار ميليارد ريال منابع مالي

يزد - ايرنا - نماينده وزير و مدير كل امور اقتصادي و دارايي يزد گفت: بخش كارآفريني استان براي رونق و ادامه فعاليت خود به 36 هزار ميليارد ريال منابع مالي جديد نياز دارد.

به گزارش روابط عمومي اين اداره كل كه روز يكشنبه در اختيار ايرنا قرار گرفت علي نمازي افزود: اين استان براي حفظ جايگاه برتر خود در اقتصاد كشور نيازمند منابع جديد براي تأمين منابع مالي سرمايه گذاري ثابت طرح هاي نيمه تمام و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي است.
به گفته وي در اين زمينه 16 هزار ميليارد ريال براي تكميل طرح هاي نيمه تمام و بالغ بر 20 هزار ميليارد ريال براي سرمايه ‌در گردش واحدهاي توليدي مورد نياز است.
وي افزود: استان يزد رتبه هاي قابل توجهي را در بسياري از شاخص هاي اقتصادي به خود اختصاص داده و در حال حاضر رتبه چهارم را در سرانه توليد ناخالص داخلي كشور دارد.
نايب رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري گفت: در حال حاضر بيش از 3500 واحد صنعتي داراي پروانه بهره برداري در استان يزد وجود دارد كه بيش از 800 نوع كالا توليد مي كنند و رتبه اول كشور در توليد كاشي و سراميك، رتبه دوم كشور در توليد محصولات نساجي ، رتبه سوم كشور در ظرفيت و توليد محصولات فولادي و در مجموع رتبه چهارم توسعه صنعتي را به خود اختصاص داده اند.
نمازي تصريح كرد: همچنين استان يزد در بخش كشاورزي و صنايع تبديلي به عنوان سومين توليد كننده محصولات گلخانه‏اي كشور به ميزان 360 هزار تن ، اولين توليدكننده روناس كشور به ميزان 2.2 هزار تن، سومين توليدكننده پسته كشور به ميزان 45 هزار تن، چهارمين توليد كننده اناركشور به ميزان 94 هزار تن، سومين توليدكننده زعفران كشور به ميزان 1.4 تن و اولين توليدكننده گوشت بلدرچين و كبك در كشورشناخته مي‌شود.
وي پيشنهاد نمود با توجه به بانك محور بودن نظام مالي كشور و استان، به نظر مي رسد براي تأمين منابع مالي فوق الذكر بايد منابع جديدي در اختيار سيستم بانكي استان قرار گيرد.
مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان يزد گفت: استاني شدن فرايند اعطاي تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي و حضور شركت هاي سرمايه گذاري ملي نيز به تأمين منابع مالي جديد مورد نياز كمك خواهد كرد و اميدواريم در سفر رئيس جمهوري توجه ويژه اي به اين موضوع شود.
6197