پرونده حمله به مطهری در دادسرای نظامی شیراز پیگیری می شود

شیراز- ایرنا - مصطفی ترك همدانی وكیل علی مطهری بیان داشت : موضوع حمله به خودروی مطهری در شیراز با تشكیل پرونده ای در دادسرای نظامی در حال رسیدگی و پیگیری است .

مصطفی ترك همدانی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت : با طرح شكایت از سوی مطهری علیه آمرین حمله به خودروی وی نیز پرونده ای تشكیل شده است.
وی افزود: پس از آنكه حكم دادگاه كیفری شیراز در این پرونده صادر شد و اغلب احكام نیز تعلیقی بود و از شدت زیادی هم برخوردار نبود، آقای مطهری اصراری بر انتقام جویی از ضاربین نداشت اما با توجه به اینكه در جلسات دادگاه شیراز برخی اسامی افراد نظامی مطرح شد پرونده جدید در دادسرای نظامی شیراز تشكیل شده است .
وی با بیان اینكه دكتر مطهری در این پرونده قصد ریشه یابی موضوع و روشن شدن نقاط ابهام را دارد گفت : رسیدگی به اتهامات افرادی كه نام آنها برده شده در صلاحیت دادسرای عمومی نیست و در دادسرای نیروهای مسلح این موضوع تا حصول نتیجه نهایی دنبال می شود.
وكیل مدافع پرونده علی مطهری از بیان اسامی متهمین خودداری كرد و گفت : این پرونده اكنون در مرحله تحقیقات قرار دارد و در همین حد كه باید به اتهام ها در دادسرای نظامی رسیدگی شود بسنده می كنم .
به گفته وی اگر عنوان مجرمانه ای برای این افراد در دادسرای نظامی محرز گردد پرونده با اتهامات وارده به دادگاه می رود و دادستان نظامی شیراز احكام جلب و محاكمه را پیگیری خواهد كرد .
رسیدگی به اتهامات ضاربین به علی مطهری و حمله به خودروی وی طی چهار جلسه در شعبه 101 دادگاه كیفری شیراز انجام شد .
چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مهاجمان به علی مطهری 19 آبان ماه در شیراز برگزار شد و پس از برگزاری چهار جلسه ختم رسیدگی به این پرونده اعلام شد.
سه جلسه قبلی دادگاه متهمان حمله به علی مطهری نماینده مجلس به ترتیب 13 و 26 مرداد و 15 مهر سال 94 در شیراز بصورت غیرعلنی برگزار شد كه در این سه جلسه خود او حضور نداشت.
پرونده رسیدگی به اتهامات مهاجمین به خودرو علی مطهری 11 متهم داشت كه از بین این افراد هشت نفر بصورت مستقیم به این نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی حمله كردند و سه نفر از متهمان نیز از مسئولان دانشگاه شیراز هستند.
برای شش نفر از حمله كنندگان 10 ضربه شلاق و دو ماه حبس تعیین شد و این حكم به مدت دو سال جنبه تعلیقی دارد.
همچنین احكام دو نفر دیگر از حمله كنندگان چهار ماه و نیم زندان و 37ضربه شلاق اعلام شد و این احكام نیز به مدت یك سال جنبه تعلیقی دارد .
احكام سه نفر از دعوت كنندگان و مسئولان دانشگاه شیراز هم در این پرونده صادر شد و برای یك نفر در این پرونده مسئولیت داشته دو سال انفصال از خدمت تعیین شده كه این حكم دو سال نیز جنبه تعلیقی دارد .
برای یك نفر دیگر از مسئولان دوسال انفصال از خدمات گردیده و این حكم نیز قطعی است .
همچنین یكی از دانشجویان كه از متهمان این پرونده بشمار می رود به پرداخت 10میلیون ریال جزای نقدی محكوم شد .
علی مطهری ساعت 16 روز دوشنبه 18 اسفند سال 93 وارد فرودگاه شیراز شد و قرار بود ساعت 30 : 18 دقیقه همان روز در سالن حكمت دانشگاه شیراز سخنرانی كند.
اما تعدادی از افراد موتورسوار با نقاب در میدان گل سرخ كه در خروجی بلوار فرودگاه قرار دارد به دور خودرو حامل مطهری حلقه زدند و جلوی حركت او را گرفتند و شیشه های خودرو را شكستند.
پس از حمله موتورسواران به خودرو مطهری، این وسیله نقلیه به كلانتری مستقر در مسیر فرودگاه شیراز منتقل شد.
این نماینده مجلس به دعوت تشكل دانشجویی فرهنگ و سیاست دانشگاه شیراز برای سخنرانی در این دانشگاه به شیراز رفته بود.
6113/ 5054 /1596