انتقال گوزن هاي زرد پناهگاه حيات وحش لوندويل آستارا به زيستگاه جديد

آستارا - ايرنا - رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان آستارا گفت: به دليل شرايط اقليمي حاكم و مناسب نبودن زيستگاه گوزن هاي زرد ايراني در پناهگاه حيات وحش لوندويل آستارا، با انتقال اين گوزن ها به زيستگاه جديد موافقت شد.

شهروز قلي نژاد روز سه شنبه در مصاحبه با خبرنگار ايرنا افزود: به دنبال ناموفق بودن اجراي طرح تكثير در اسارت گوزن زرد در سايت طبيعت گردي پناهگاه حيات وحش لوندويل، اين انتقال صورت مي گيرد.
وي اضافه كرد: شرايط اقليمي ، محيطي ، مناسب نبودن زيستگاه خاص گوزن ها ، شرايط نامناسب در وضعيت پوشش خاك ، گياه و رطوبت هوا از جمله دلايل ناموفق بودن اين طرح در راستاي نگهداري و تكثير گوزن هاي زرد در آستارا محسوب مي شود.
قلي نژاد با بيان اينكه در حال حاضر تنها دو رأس گوزن زرد ايراني در پارك طبيعت گردي پناهگاه حيات وحش لوندويل باقي مانده، اظهار كرد: تعدادي از اين گوزن ها طي سال هاي اخير به دليل كهولت سني تلف شدند.
وي بيان كرد: سازمان حفاظت محيط زيست به منظور ساماندهي گوزن زرد ايراني و با هدف پايش مستمر وضعيت سلامتي آن ها با موضوع انتقال دو راس گوزن زرد ايراني پناهگاه حيات وحش لوندويل موافقت كرده است.
وي ادامه داد: دو راس گوزن ياد شده طي روزهاي آتي، زنده گيري و به سايت مجتمع تفريحي آموزشي ايثار در استان البرز انتقال داده مي شوند.
11 رأس مرال هم اينك در محدوده محصور 60 هكتاري در پناهگاه حيات وحش لوندويل آستارا نگهداري مي شوند.
مرال يكي از بزرگترين انواع گوزن و بزرگترين گوزن بومي ايران است و با اينكه در گذشته جمعيت بسيار زيادي در اغلب نواحي جنگلي سواحل درياي خزر، ارتفاعات البرز و دامنه‌هاي زاگرس داشت، امروزه تنها در برخي از ارتفاعات دور از دسترس البرز مركزي و شرقي پيدا مي‌شود.
مرال ايراني هم اكنون به دليل شكار بي‌رويه و تخريب زيستگاه با خطر انقراض روبه روست.
پناهگاه حيات وحش لوندويل و تالاب آق شهرستان آستارا با مساحتي افزون بر يك هزار و 74 هكتار طي مصوبه شماره 63 مورخه 21 مردادماه سال 1354 شوراي عالي محيط زيست كشور ، جزو مجموعه مناطق تحت مديريت سازمان محيط زيست است.
اين پناهگاه حيات و تالاب استان گيلان و در حد فاصل بين بخش لوندويل و بخش مركزي شهرستان آستارا واقع شده و از جنوب به شهر لوندويل ، از شمال به شهر آستارا ، از شرق به درياي خزر و از غرب به جاده آستارا ـ لوندويل منتهي مي شود.ك/3
7105/2007