تامين مالي 9500 ميليارد ريالي سه شركت فولادي و پتروشيمي در بورس كالا

تهران- ايرنا- مديرعامل بورس كالا گفت: تامين مالي 9500 ميليارد ريالي سه شركت فولادي و پتروشيمي بزودي در بورس كالا انجام مي شود.

به گزارش بورس كالاي ايران، «حامد سلطاني نژاد» افزود: پذيرش قراردادهاي سلف موازي استاندارد تيرآهن14 توليدي شركت ذوب آهن اصفهان، اوره گرانول توليدي شركت پتروشيمي پرديس و اوره شركت پتروشيمي شيراز در مجموع به ميزان 9500 ميليارد ريال در هشتاد و يكمين نشست هيات پذيرش كالا و اوراق مبتي بر كالا تصويب شد.
وي اضافه كرد: قرارداد سلف موازي استاندارد تيرآهن14 شركت ذوب آهن به حجم عرضه اوليه حداكثر 200 هزار تن به ارزش دو هزار و 500 ميليارد ريال است و طبق مصوبه هيات پذيرش، عرضه اوليه اين اوراق در دو مرحله «1500 ميليارد و يك هزار ميليارد ريالي» انجام مي گيرد.
اين مسئول اعلام كرد اندازه هر قرارداد اوراق سلف موازي استاندارد تيرآهن14 يك برگ (معادل يك تن) خواهد بود و افزود: اوراق سلف موازي استاندارد تيرآهن 14 منضم به اختيار فروش و خريد تبعي به ترتيب با نرخ قيمت اعمال 24 و 27 درصد خواهد بود و شركت تامين سرمايه امين بر اساس مدل بازارگرداني تضمين حداقل قيمت، نقدشوندگي اوراق سلف موازي استاندارد تيرآهن را پيش از سررسيد تعهد كرده است و اوراق سلف را طي عمر اوراق با نرخ 23 درصد روزشمار ساليانه به علاوه قيمت اوراق در عرضه اوليه بازخريد خواهد كرد.
سلطاني نژاد گفت: همچنين در اين نشست پذيرش قرارداد سلف موازي استاندارد اوره گرانول پتروشيمي پرديس به حجم عرضه اوليه حداكثر 380 هزار تن به ارزش سه هزار ميليارد ريال نيز تصويب شد.
وي گفت: طبق مصوبه هيات پذيرش، عرضه اوليه اين اوراق در دو مرحله به فاصله زماني سه ماه هر يك به ارزش يك هزار و 500 ميليارد ريال انجام مي گيرد و اندازه هر قرارداد اوراق سلف موازي استاندارد اوره گرانول يك برگ(معادل يك تن) خواهد بود.
به گفته وي، اوراق سلف موازي اوره گرانول منضم به اختيار فروش و خريد تبعي به ترتيب با نرخ قيمت اعمال 23 و 24 درصد خواهد بود
اين مسئول اضافه كرد: شركت تامين سرمايه امين بر اساس مدل بازارگرداني تضمين حداقل قيمت، نقدشوندگي اوراق سلف استاندارد اوره گرانول را قبل از سررسيد تعهد كرده است و اوراق سلف را طي عمر اوراق با نرخ 22 درصد روزشمار سالانه به علاوه قيمت اوراق در عرضه اوليه بازخريد مي كند.
مديرعامل بورس كالاي ايران گفت: همچنين در نشست هيات پذيرش انتشار اوراق سلف موازي استاندارد محصول اوره توليدي شركت پتروشيمي شيراز به حجم عرضه اوليه نزديك به 572 هزار تن به ارزش چهار هزار ميليارد ريال تصويب شد.
وي گفت: نرخ قيمت اعمال در اختيار فروش و خريد تبعي براي اين اوراق به ترتيب 23 و 24 درصد و شركت تامين سرمايه ملت بر اساس مدل بازارگرداني تضمين حداقل قيمت، نقدشوندگي اوراق سلف استاندارد اوره گرانول را پيش از سررسيد تعهد كرده است و اوراق سلف را طي عمر اوراق با نرخ 23 درصد روزشمار ساليانه به علاوه قيمت اوراق در عرضه اوليه بازخريد مي كند.
اقتصام** 9141**1961

سرخط اخبار اقتصاد